Sign In

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH NGHỆ AN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI , TỐ CÁO” TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN (01/03/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH- ĐĐBQH ngày 28/02/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, sáng 11/3 /2022, Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan trong khối nội chính để giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (06/01/2022)

Sáng 6/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021; tổng kết hoạt động của BCĐ Thi hành án dân sự và triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. (23/12/2021)

Ngày 23 tháng 12  năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công đoàn Cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. (23/12/2021)

​Thực hiện Hướng dẫn số 04 –HD/ĐUK ngày 30/10/2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Chương trình làm việc của BCH Đảng bô Cục THADS tỉnh năm 2021, chiều ngày 23/12/2021, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An năm 2021. (18/11/2021)

Sáng 18/11/2021 tại Trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An (16/11/2021)

Ngày 27/10/2021, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1616/QĐ-BTP về việc tiếp nhận ông Trần Công Hòa - Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An về công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, kể từ ngày 15/11/2021.

Ngày 28/10/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã ký Quyết định số 885/QĐ-TCTHADS về việc bổ nhiệm ông Trần Công Hòa - Chấp hành viên trung cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, kể từ ngày 15/11/2021.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đẩy mạnh công tác đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm công tác 2022. (10/11/2021)

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi đó chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao ngày càng cao, tính chất các vụ việc phải thi hành án ngày càng khó khăn, phức tạp. Để kịp thời triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm công tác năm 2022, ngày 06/10/2022, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Quý I/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2022. (06/10/2021)

Sáng 6/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2022.
Các tin đã đưa ngày: