Sign In

Phòng nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy định Chức trách, nhiệm vụ và chế độ làm việc của cán bộ công chức Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

26/08/2015

Phòng nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy định Chức trách, nhiệm vụ và chế độ làm việc của cán bộ công chức Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
 Sáng ngày 21/8/2015, Phòng nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án đã tổ chức họp Phòng lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy định Chức trách, nhiệm vụ và chế độ làm việc của cán bộ, công chức Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
Tham dự và chủ trì cuộc họp có đ/c Đào Quang Trung – Phó Cục trưởng (phụ trách phòng), đ/c Nguyễn Văn Công, đ/c Nguyễn Ngọc Dũng – Phó trưởng phòng cùng toàn thể các đ/c Chấp hành viên, thư ký, chuyên viên của Phòng.
Dự thảo Quy định Chức trách, nhiệm vụ và chế độ làm việc của cán bộ, công chức Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án gồm 4 Chương, 32 Điều trong đó nêu rõ Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nguyên tắc  chế độ làm việc và trình tự giải quyết công việc, quan hệ phối hợp trong công tác của Phòng.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp đ/c Đào Quang Trung – Phó Cục trưởng, nhất trí các nội dung của dự thảo, nêu cao tinh thần làm việc nghiêm túc của ban soạn thảo đã bao quát hết được nội dung công việc của phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chấp hành viên, thư ký, chuyên viên của phòng. Tuy nhiên, cần thêm phần Phụ lục vào dự thảo để hình thức dự thảo ngắn gọn hơn, mà vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung tạo điều kiện để các đ/c Chấp hành viên, thư ký,chuyên viên dễ hiểu, nắm bắt chức năng, nhiệm vụ của mình và của phòng.
Cuộc họp diễn ra nghiêm túc, có nhiều ý kiến góp ý rất chi tiết, các ý kiến cơ bản đều nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo, một số ý kiến đề nghị nêu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Chấp hành viên, chuyên viên, thư ký ngoài các chức năng, nhiệm vụ cụ thể đã quy định trong Quy chế của đơn vị.
Kết thúc cuộc họp, ban soạn thảo dự thảo Quy định Chức trách, nhiệm vụ và chế độ làm việc của cán bộ, công chức Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý, bổ sung vào dự thảo để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình, ban hành dự kiến trong tháng 9/2015.
                                                  
                                                                                           Phan Thị Nhung
                                                                Thư ký - Phòng nghiệp vụ & tổ chức thi hành án
 
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: