Sign In

(HỎA TỐC)Công điện v/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến phát sinh các ca mắc mới trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước

03/05/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: