Sign In

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 251, tờ bản 27 tọa lạc tại thôn Từ Tâm 2, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước (27/08/2018)

      Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 251, tờ bản 27 tọa lạc tại thôn Từ Tâm 2, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước.
Các tin đã đưa ngày: