Tin tức sự kiện

Lào Cai thực hiện nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS, trong những ngày qua, toàn thể công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Lào Cai đã thực hiện các hoạt động với nhiều hình thức khác nhau để cùng ôn lại những truyền thống quý báu, nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào nghề nghiệp, qua đó cùng nhau phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Hoạt động nổi bật

Cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ôn lại và thực hành những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp vẻ vang và đạo đức của người cán bộ tư pháp cùng với những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tư pháp nói chung và ngành THADS nói riêng là niềm tự hào chung của mọi người trong không khí hướng tới kỷ niệm truyền thống 76 năm ngành Tư pháp Việt Nam (28-8-1945/28-8-2021) và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS (19-7-1946/19-7-2021).

Tấm gương người tốt, việc tốt

Chấp hành viên trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, nỗ lực tổ chức thi hành án đạt hiệu quả cao

Là một trong ba Chấp hành viên có tuổi đời trẻ nhất tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Phạm Đặng Ngọc Thọ không chỉ tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm trong công việc, mà còn không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, học học kinh nghiệm từ đồng nghiệp và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Điển hình tiên tiến

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên: Tập thể điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020

Văn phòng Cục THADS tỉnh tiền thân là phòng Tổ chức hành chính tổng hợp và tài vụ thuộc Cục THADS tỉnh Điện Biên, được thành lập theo Quyết định số 1655/QĐ-THA ngày 08/12/2008 của Cục THADS - Bộ Tư pháp (hiện nay là Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp) và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2009. Văn phòng Cục tiếp tục được kiện toàn theo Quyết định số 533/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2015 và Quyết định số 460/QĐ-CTHADS ngày 18/10/2016 của Cục THADS tỉnh.

Thành tích nổi bật trong công tác thi hành án dân sự

Hưng Yên: Phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của đảng; Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIX và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát  triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới được xác định trong văn kiện đại hội XIII và Nghị Quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIX. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện và đồng bộ. Trong văn kiện đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIX xác định: “…Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, thi hành án; bảo đảm chính xác, khách quan…Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành án dân sự”. Bám sát các Nghị quyết của trung ương, Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.