Tên văn bản Ngày ký Người ký Cơ quan ban hành Chi tiết
Quyết định ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016)” 08/03/2016 Trần Tiến Dũng Bộ Tư pháp Xem chi tiết
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016) 09/12/2015 Bộ Tư pháp Xem chi tiết
Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016) 02/12/2015 Phan Chí Hiếu Bộ Tư pháp Xem chi tiết
Quyết định Phân công triển khai thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016) 27/10/2015 Tổng cục Thi hành án dân sự Xem chi tiết
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) 12/10/2015 Bộ Tư pháp Xem chi tiết
Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng nhân Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự 04/07/2013 Tổng cục Thi hành án dân sự Xem chi tiết
Đề cương tuyên truyền về truyền thống thi hành án dân sự 03/07/2013 Nguyễn Thanh Thủy Tổng cục Thi hành án dân sự Xem chi tiết
Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự. 11/04/2013 Bộ Tư pháp Xem chi tiết
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt cao điểm lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 18/04/2013 Nguyễn Văn Sơn Tổng cục Thi hành án dân sự Xem chi tiết