Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 102/TB-THADS ngày 25/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (25/03/2024)

Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất diện tích 72,7m2 thuộc thửa đất số 210, tờ bản đồ số 19 tại thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đứng tên ông Trương Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Tâm

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 235/TB-CCTHADS ngày 25/3/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà (25/03/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 199, tờ bản đồ số 17, địa chỉ: Tồ 34, Phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng được UBND quận Sơn Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 892198 ngày 12/03/2019 đứng tên bà Trần Thị Nhàn được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà chỉnh lý biến động ngày 02/07/2019 cho ông Lê Như Thương và bà Trương Thị Huyền để đảm bảo thi hành án.
Các tin đã đưa ngày: