Sign In

Chi cục THADS huyện Tân Thạnh, Long An. Thông báo số : 363/CC-THADS ngày25/3/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm đinh giá vụ Nguyễn Văn Nguyên, Ngô Thị Cẩm Hương (25/03/2024)

1/-Máy cán tole 2 tầng (06 sóng ruby+ 09 sóng vuông):Nhà sản xuất: Công ty TNHH TM-DV-Cơ Khí Công Dự Hưng Long; Kích thước: Dài 10.5m x Ngang 1.6m x Cao 1.8m ( tính luôn bàn đưa phôi ở sau máy + 0.5m); Máy sử dụng 22 cặp trục lô cán, sử dụng xích 60mm;Công suất tổng thể 7.5Kw; Trọng lượng khoảng 15.000 kg
2/-Máy xả cuộn tự động: Nhà sản xuất: Công ty TNHH TM-DV-Cơ Khí Công Dự Hưng Long; Kích thước: Dài 2.4m x Ngang 1.2m x Cao 1.3m; Công suất tổng thể (motor +đầu bơm): 4Kw; Trọng lượng bản thân khoảng 1.000kg;
3/-  Máy dập vòm 1 tầng (09 sóng vuông): Nhà sản xuất: Công ty TNHH TM-DV-Cơ Khí Công Dự Hưng Long, Kích thước: Dài 1.4m x Ngang 1.8m x Cao 1.2m; Công suất tổng thể: 4Kw; Trọng lượng khoảng 1.100 kg
4/-Palang cổng trục ngang 9.5m x dài 30m: Nhà sản xuất: Công ty TNHH TM-DV-Cơ Khí Công Dự Hưng Long;Kích thước: Ngang 9.5m x Cao 6.0m x chiều dài làm việc 30m; Công suất máy tời: 7.5Kw, dây cáp dài khoảng 6m; Bao gồm Cầu trục dầm đôi, Palang điện và Móc cua bằng thép.Trọng lượng tổng thể khoảng 5.000 Kg.
5/-Máy xẻ tôn: Nhà sản xuất: Công ty TNHH TM-DV-Cơ Khí Công Dự Hưng Long; Kích thước: Ngang 1.4m x Dài 1.2m x Cao 1.2m;Công suất Motor 0.75Kw + 3 cặp dao cắt; Trọng lượng tổng thể khoảng 400Kg
Tất cả cùng sản xuất tháng 05/2021 sử dụng đến tháng 8/2022, nguyên giá: 1.390.000.000đ không sử dụng từ tháng 9/2023 cho đến nay (ước giá trị còn lại 70%.)

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Trà Vinh tông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 323/TB-CTHADS ngày 25 tháng 3 năm 2024 (25/03/2024)

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Trà Vinh tông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 323/TB-CTHADS ngày 25 tháng 3 năm 2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Long- Đặng Thị Hoa (CHV Nguyễn Ngọc Trang) (25/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Văn Long- Đặng Thị Hoa (CHV Nguyễn Ngọc Trang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 143/TB-CCTHADS ngày 25/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Tuyết Lan (CHV Phạm Thị Sương Mai) (25/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Tuyết Lan (CHV Phạm Thị Sương Mai). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 150/TB-THADS ngày 25/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: