Sign In

Thông báo số 2550/TB-CCTHADS ngày 05/12/2023 về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Võ Thị Xuân của Chấp hành viên CHi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (05/12/2023)

Thông báo số 2550/TB-CCTHADS ngày 05/12/2023 về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Võ Thị Xuân của Chấp hành viên CHi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Hải (CHV Mai Thanh Bình) (05/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè,  tỉnh Tiền Giang – Thông báo về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Hải (CHV Mai Thanh Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 92/TB-THADS ngày 05/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: