Sign In

Thông báo số 59/TB-CTHADS ngày 23/01/2023 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (đối với tài sản tạm giữ tại Công ty cổ phần luyện cán thép Việt Mỹ; địa chỉ: Lô BI - 5 KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định) của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh

23/01/2024

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: