Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 2277/TB-CTHADS ngày 02/12/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

02/12/2022

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án như sau:
I. Tên, địa chỉ người có tài sản thẩm định giá:
Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: số 674 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
II. Tài sản thẩm định giá:
1.Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 262, Tờ bản đồ số: 18, diện tích 15.158,7m2, địa chỉ: thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 829976 do Sở tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 02/02/2016 đứng tên Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Thảo.
2. Nhà máy chế biến thuỷ sản: ( danh mục kèm theo )

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: