Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 50/TB-CCTHADS ngày 01/3/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê

Ngày bắt đầu: 01/03/2024 -- Ngày kết thúc: 06/03/2024

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản: 
- Điện thoại di động các loại: 162 cái
- Xe máy các loại:                   16 chiếc
- Máy tính xách tay các loại:   03 cái
 Và một số tài sản như: Máy tính hiệu Casio; máy ép bao bì; cân điện tử ...
* Tình trạng tài sản cần thẩm định giá: Đã qua sử dụng.
 

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản: 
- Điện thoại di động các loại: 162 cái
- Xe máy các loại:                   16 chiếc
- Máy tính xách tay các loại:   03 cái
 Và một số tài sản như: Máy tính hiệu Casio; máy ép bao bì; cân điện tử ...
* Tình trạng tài sản cần thẩm định giá: Đã qua sử dụng.

Ngày: 01/03/2024