Thông báo tiếp nhận công chức và tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức làm công tác kế toán tại cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

V/v thông báo tiếp nhận công chức và tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức làm công tác kế toán tại cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

File đính kèm

Ngày: 09/06/2020