Thông báo về việc giải quyết việc thi hành án

V/v giải quyết việc thi hành án

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đang tổ chức thi hành Bản án số 04/2017/KDTM-ST ngày 01/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, Quyết định thi hành án chủ động số 29/QĐ-CTHADS 27/10/2017 và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 05/QĐ-CTHADS ngày 10/5/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hùng Thuận do ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.
Các khoản phải thi hành cụ thể là:
- Nộp án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 26.410.000 đồng (Hai mươi sáu triệu bốn trăm mười nghìn đồng).
- Trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn -  Hà Nội, Chi nhánh Ninh Bình tổng số tiền nợ là 560.268.829 đồng (Năm trăm sáu mươi triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm hai mươi chín đồng) và tiếp tục duy trì tính lãi cho đến khi trả hết số nợ.
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn -  Hà Nội, Chi nhánh Ninh Bình tiếp tục quản lý quyền sử dụng 81m2 đất và các tài sản trên đất tại thửa số 260, tờ bản đồ số 28 tại đường 1, phố Vạn Thắng, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 848058 ngày 05/3/2010 mang tên ông Trần Ngọc Hùng và bà Cao Thị Ánh Nguyệt để bảo đảm thi hành án.
Cục THADS tỉnh Ninh Bình thông báo cho ông Trần Ngọc Hùng và bà Cao Thị Ánh Nguyệt biết, đến Cục THADS tỉnh Ninh Bình, số 15 đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình để giải quyết việc thi hành án chậm nhất trước ngày 30/6/2021. Hết thời hạn nêu trên, Cục THADS tỉnh Ninh Bình sẽ tiến hành cưỡng chế, kê biên, xử lý 81m2 đất và các tài sản trên đất nêu trên theo quy định của pháp luật.

Ngày: 18/06/2021