Thông báo kết quả phúc khảo vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp năm 2020

V/v Thông báo kết quả phúc khảo vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp năm 2020

Ngày: 12/04/2022