Chi cục THADS TP Tân An, Thông báo số 1134/TB-CCTHADS ngày 03/11/2023 về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản vụ Mai Văn Hoàng Long

Ngày bắt đầu: 06/11/2023 -- Ngày kết thúc: 08/11/2023

Thông báo số 1134/TB-CCTHADS ngày 03/11/2023 về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản vụ Mai Văn Hoàng Long Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1122, tờ bản đồ số 3,  địa chỉ thửa đất: xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An

THÔNG BÁO
Về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
                  
 
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2022);
Căn cứ Quyết định số: 63/2022/QĐST-DS ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 316/QĐ-CCTHADS ngày 29/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 425/QĐ-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 04/QĐ-CCTHADS ngày 12/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Thông báo số: 1072/TB.CTHA ngày 27/10/2023  về việc thỏa thuận giá, lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Do các bên đương sự không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với tài sản kê biên là:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1122, tờ bản đồ số 3,  địa chỉ thửa đất: xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 649465, vào sổ cấp GCN số 01336 QSDĐ/0110-LA được Ủy ban nhân dân thị xã Tân An ( nay là thành phố Tân An) cấp ngày 04/02/1999 do ông (bà) Mai Văn Hoàng Long đứng tên QSDĐ.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An có Thông báo số 1102/TB-CCTHADS ngày 31 tháng 10 năm 2023 về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá.
Hết thời hạn theo nội dung thông báo, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An nhận được 02 hồ sơ đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản:
1/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA, địa chỉ trụ sở: Tầng 6, P1-06-50-E Tòa nhà Charmington La Pointe, số 181 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ chi nhánh Long An: số 15A Hùng Vương, khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
2/ Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Châu Thành, địa chỉ trụ sở: số 30/1F ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ chi nhánh Long An: số 7, đường Phạm Thị Đẩu, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
02 Công ty nêu trên đều có tên trong danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá kể từ ngày 01/10/2023 tại các doanh nghiệp thẩm định giá theo Thông báo số 995/TB-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài Chính.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tiêu chí tại Phụ lục 1 Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án, được ban hành theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự:
 

STT Nội dung Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Châu Thành
  Tổng số điểm đạt được 88 81
I Năng lực pháp lý (tối đa 15 điểm)* 14 13
1 Là doanh nghiệp thấm định giá được đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp và thuộc danh sách công bố của Bộ Tài chính đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thấm định giá tài sản 5 5
2 Doanh nghiệp có thẩm định viên hành nghề tại doanh nghiệp, được doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội và được Bộ Tài chính thông báo đủ điều kiện hành nghề. 4 3
3 Thời gian hoạt động của doanh nghiệp thấm định giá 5 5
II Năng lực kinh nghiệm (tối đa 60 điểm) 60 58
1 Hồ sơ đã thẩm định giá trong thời hạn 06 tháng gần nhất tương tự với tài sản kê biên, đã phát hành báo cáo Thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá. 15 13
2 Mức độ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực thấm định giá 10 10
3 Thời gian cam kết báo cáo kết quả thẩm định giá, cấp chứng thư thẩm định giá 5 5
4 Thời gian cam kết giải trình khiếu nại, thắc mắc liên quan đến kết quả thẩm định giá 10 10
5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động thẩm định giá 10 10
6 Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động thấm định giá năm liền kề của doanh nghiệp thẩm định giá do Bộ Tài chính công bố 10 10
III Năng lực tài chính 14 10
1 Có biểu giá dịch vụ cố định được ban hành công khai trên Website của Công ty 5 5
2 Có cam kết về biểu phí thẩm định giá theo các tiêu chí dưới đây 4 5
3 Doanh thu bình quân từ dịch vụ Thẩm định giá của doanh nghiệp Thẩm định giá trên Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất 5 Hồ sơ không gởi báo cáo tài chình
IV Tiêu chí khác    
 
Căn cứ vào tổng số điểm đạt được nêu trên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An  chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản trên.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo để các Tổ chức thẩm định giá tài sản có tên trên và các bên đương sự biết.
Đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An để nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản thẩm định giá, làm cơ sở ký hợp đồng thẩm định giá theo quy định.

Ngày: 06/11/2023