Thông báo kết quả phúc khảo vòng 01 kỳ thi nâng ngạch công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp năm 2020

V/v thông báo kết quả phúc khảo vòng 01 kỳ thi nâng ngạch công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp năm 2020

Ngày: 20/05/2021