Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Triệu Văn Tinh (22/03/2024)

Quyền sử dụng đất thửa 779, tờ bản đồ số 06, diện tích 1.860,7m2, loại đất LUC, tọa lạc ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Triệu Văn Tinh (22/03/2024)

Thông báo lựa tổ chức bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất thửa 779, tờ bản đồ số 06, diện tích 1.860,7m2, loại đất LUC, tọa lạc ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Triệu Văn Tinh (22/03/2024)

Thông báo lựa tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Triệu Văn Tinh là quyền sử dụng đất thửa 779, tờ bản đồ số 06, diện tích 1.860,7m2, loại đất LUC, tọa lạc ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục THADS huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 136/TB-CCTHADS ngày 22/03/2024 (22/03/2024)

Chi cục THADS huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 136/TB-CCTHADS ngày 22/03/2024

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Anh Tú (CHV Phan Hoàng Giang) (22/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Anh Tú (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 148/TB-CCTHADS ngày 22/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
 

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 587/TB-CCTHADS ngày 22/3/2024 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền (22/03/2024)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 587/TB-CCTHADS ngày 22/3/2024 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền

​Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 589/TB-CCTHADS ngày 22/3/2024 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền (22/03/2024)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 589/TB-CCTHADS ngày 22/3/2024 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền

​Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 589/TB-CCTHADS ngày 22/3/2024 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền (22/03/2024)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 589/TB-CCTHADS ngày 22/3/2024 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền
Các tin đã đưa ngày: