Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 108/TB-CCTHADS ngày 25/01/2024

26/01/2024

Một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ 10, diện tích 744m2 (diện tích cả thửa đất là 945m2),  địa chỉ thửa đất tại khu Sơn, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 427612, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 03784 QSDĐ/175/QĐ-UB  do UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/10/2003 cho ông Nguyễn Phương Minh. Ngày 16/3/2009 chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phương Khiêm, sinh năm 1978; địa chỉ thường trú: Thôn Sơn, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu Sơn, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: