Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 134/TB-CCTHADS ngày 26/05/2023: QSD đất và tài sản găn liền với đất tại thửa 471, TBĐ số 21, xóm 5 - Đông Thọ (nay là xóm 8), xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An

26/05/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: