Đoàn thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự thăm và tặng quà cho trẻ em và đồng bào xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Trong hai ngày 07, 08/02/2015, được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Đoàn thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em và đồng bào tại xã Pà Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Chi đoàn Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức tham quan Phòng truyền thống của Bộ Tư pháp

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2016), 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946- 19/7/2016), nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho thế hệ cán bộ, công chức của Văn phòng Tổng cục về truyền thống của Ngành Tư pháp, của Hệ thống Thi hành án dân sự trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, được sự cho phép của Chi bộ, Lãnh đạo Văn phòng, Chi đoàn Văn phòng tổ chức chương trình tham quan tại Phòng truyền thống của Bộ Tư pháp. 

Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội điểm

Là một trong 4 đơn vị vinh dự được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại Hội, chiều ngày 16/12/2016, được sự nhất trí của Ban Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc Đại hội Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2017 - 2019

Ngày 12/1/2017, Được sự nhất trí của Chi ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn Khối CCQ tỉnh; Chi đoàn Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Quang Thịnh - Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh ; đồng chí Ngô Bảo Ngọc - Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh; Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn Sở tư pháp cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn.

Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ tổ chức Đại hội Chi đoàn, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, căn cứ Kế hoạch số 02 - KH/ĐCSTC  ngày 01/3/2017 của BCH Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự về tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022; được sự nhất trí của Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 1 và Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 2, ngày 02/3/2017, Chi đoànVụ Nghiệp vụđã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017– 2019. 

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017-2019

Thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 02-KH/ĐCSTC ngày 01/3/2017 của Ban chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017- 2022; được sự đồng ý của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin và Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, chiều ngày 10/3/2017, tại trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019. Tới dự có đồng chí Lê Anh Tuấn - Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện các Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ, Vụ Nghiệp vụ 3, Văn phòng, Vụ Kế hoạch Tài chính) và toàn thể Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin.

Chi đoàn Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày 08/3/2017, Chi đoàn Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó Chánh Văn phòng, đồng chí Lê Thị Thu Hiền -  Phó Chánh Văn phòng và toàn thể các đoàn viên Chi đoàn Văn phòng, đến dự Đại hội còn có sự có mặt của đại diện Chi đoàn các đơn vị trực thuộc Tổng cục. 

Vai trò của công chức là thanh niên trong công tác thi hành án dân sự

Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là công chức) là thanh niên của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (THADS) đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Số công chức thanh niên chiếm khoảng 30% đội ngũ công chức cơ quan THADS các địa phương và chiếm khoảng 40% số công chức của cơ quan Tổng cục THADS. Số lượng công chức là thanh niên chiếm tỉ lệ cao và ngày càng có xu hướng tăng lên theo xu hướng trẻ hóa công chức và tuyển dụng qua thi tuyển. Với số lượng đông đảo trên, đội ngũ công chức thanh niên là lực lượng lao động lớn, có vai trò, vị trí ngày càng quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hệ thống cơ quan THADS.
 

Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ và Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 phối hợp tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017), chào mừng việc tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ, Đại hội Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 nhiệm kỳ 2017-2019, hướng tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2017-2021, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ và Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 phối hợp tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II: phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, xây dựng cơ sở Đoàn ngày càng lớn mạnh

Chiều ngày 29/3/2017, Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, Kế hoạch số 05-KH/ĐTNK-TCKT ngày 23/9/2016 của Ban chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục và BCH Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn cơ sở Tổng cục tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ II, nhiệm kỳ 2017- 2022.