DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC

23/04/2018


TT Tên đơn vị/
người sử dụng
Chức vụ Số phòng Số ĐT
Lãnh đạo Tổng cục  Mai Lương Khôi Tổng cục trưởng 301 62739591
 Nguyễn Thanh Thủy Phó Tổng cục trưởng 305 62739592
 Nguyễn Văn Sơn Phó Tổng cục trưởng 101 62739589
 Nguyễn Văn Lực Phó Tổng cục trưởng 306 432444254
       
1 Văn phòng
   Nguyễn Xuân Tùng Chánh Văn Phòng 203 62739585
   Bùi Ngọc Hiếu   203 62739626
   Đào Lê Dung
 Phạm Thị Đào     
 Nguyễn Thị Thìn
 Nguyễn Thị Ngân
 Phạm Thi Thu Trang
 Phạm Thị Quỳnh Trang
 Phạm Thị Phượng
  103
62739629
62739608
   Phạm Thị Thanh Nhàn
 Trương Thanh Hiển
 Bùi Thị Lư
  Nguyễn Thị Thu Lan
 Nguyễn Tràng Tiến
Văn thư, Lưu trữ 104 62739595
      Fax 62739630
   Lê Thị Thu Hiền Phó Chánh Văn Phòng 105 62739596
   Khuất Thị Kim Chung
 Đỗ Thị Thanh
 Đặng Thị Lệ Duyên
  105 62739596
   Nguyễn Thị Minh Tâm Phó Chánh Văn Phòng 107 62739622
   Nguyễn Thị Duy Na
 Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Trần Thị Hằng
  107 62739622
   Đinh Văn Quang
 Phương
Quản trị, Tạp vụ 105 62739597
   Chu Văn Doanh
 Nguyễn Thăng Long
 Nguyễn Mạnh Hà
 Nguyễn Hữu Bắc
Lái xe H4 62739599
2 Vụ Nghiệp vụ 1
   Lê Thị Kim Dung Vụ trưởng 102 62739610
   Phan Huy Hiếu Phó vụ trưởng 102
62739600
   Văn Thị Tâm Hồng
 Trần Hải Hưng
 Nguyễn Như Sơn
 Nguyễn Hải Ngọc
 Lê Huy Hùng
 Hoàng Thu Thủy
 Nguyễn Công Toàn
 Đậu Thị Hiền
 Phạm Thị Hiền
  102
62739600
   Nguyễn Thị Thu Hà
 Nguyễn Minh Đức
Phó vụ trưởng 108 62739601
   Bùi Khắc Chung
 Dương Thị Thục
 Trần Thị Lan Hương
 Nguyễn Thị Thu Hương
  108 62739601
3 Vụ Nghiệp vụ 2
   Nguyễn Văn Tường Vụ Trưởng 304 62739619
   Nguyễn Văn Vạn
 Vi Thị Lệ Hằng
 Võ Thị Quyên
 Đinh Thị Thanh Huyền
  304 62739619
   Nguyễn Như Chiến
 Bùi Thị Bích Hằng
 Lê Tuấn Sơn
Phó Vụ Trưởng 304
62739611
62739602
   Nguyễn Thị Trang
 Phạm Quỳnh Nga
 Nguyễn Văn Hiếu
 Tống Phương Anh
 Nguyễn Hoàng Giang
  304
62739611
62739602
4 Vụ Nghiệp vụ 3
   Nguyễn Thị Hoàng Giang Vụ trưởng 106 62739586
   Lê Thị Hồng
 Trần Phương Hồng
 Vũ Thị Nhung
Phó vụ trưởng 106 62739586
   Lý Thị Thúy Hoa
 Nguyễn Thị Kim Quy
 Phạm Văn Tâm
 Nguyễn Phúc  Đạt
 Trần Hà Ngân
 Trần Mai Phương
 Nguyễn Thị Mai Loan
 Nguyễn Thanh Nam
  106 62739586
5 Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
   Nguyễn Thắng Lợi Vụ Trưởng Số 8 Chu
Văn An
432444231
   Hà Huy Lục Phó vụ trưởng Số 8 Chu
Văn An
432444230
   Nguyễn Thị Hiền
 Nguyễn Thị Châm
  Số 8 Chu
Văn An
432444230
   Vũ Tiến Đức Phó vụ trưởng Số 8 Chu
Văn An
432444271
   Lê Thị Kim Thanh
 Nguyễn Thị Thu Hằng
 Nguyễn Thị Ngọc
 Lê Thị Thu
 Nguyễn Thị Thu Trang
 Đặng Thị Hồng Nhung
 Nguyễn Tuấn Minh
  Số 8 Chu
Văn An
432444271
   Trần Hữu Loan 
 Nguyễn Thanh Tuấn
 Trần Trọng Hùng
 Trần Thị Thùy Linh
 Đinh Thị Nguyệt Thương
 Nguyễn Lê Sơn Tùng
 Nguyễn Trọng Quý
 Lê Thị Phương
 Đỗ Kiên Cường
 Lê Thị Hảo
 Nguyễn Thùy Dương
 Nguyễn Lê Bảo Ngọc
 Đinh Thị Ngọc Minh
  Số 8 Chu
Văn An
432115737
6 Vụ Tổ chức cán bộ
   Trần Thị Phương Hoa Vụ Trưởng 209 6273962
   Nguyễn Thành Trung Phó vụ trưởng 303
62739612
62739621
   Phạm Thị Hồng Hải
 Nguyễn Phương Thủy
 Nguyễn Yến Mai
 Lê Công Năm
 Trần Thị Thu Quỳnh
  303
62739612
62739621
   Trần Thị Hải Ngọc Phó vụ trưởng 209 62739618
62739604
   Lê Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Hoàng Hương
Nguyễn Văn Chất
  209 62739618
62739604
   Lê Dương Hưng Phó vụ trưởng 202 62739605
62739625
62739475
   Lê Thị Thu Thảo
 Nguyễn Phan Hà Linh
 Phạm Thị Mai
 Nguyễn Văn Nghĩa 
 Trần Thị Lành
 Bùi Thị Thủy
 Phạm Thị Phương Loan
 Đặng Quốc Thắng
 Trần Thị Thanh Trang
 Ninh Văn Sinh
 Mai Thị Minh Thu
  202 62739605
62739625
62739475
7 Vụ Kế hoạch tài chính
   Phạm Thị Xuân Phương Vụ Trưởng 307a 62739606
   Hoàng Văn Nam Phó vụ trưởng 302
Fax
62739607
62739615
62739616
   Nguyễn Thị Thu Hương
 Đào Thị Nhung
 Trương Kim Nhung
 Nguyễn Thu Trang
 Đào Thị Mai
 Chu Quang Phúc
 Phạm Mỹ Nga
 Chu Thi Minh Ngoc
 Trương Thuý Hiền
 Ng. Thị Minh Phương
 Phan Văn Nghĩa
 Trần Thị Trà My
  302
Fax
62739607
62739615
62739616
   Hoàng Liên Sơn Phó vụ trưởng 306 62739598
   Nguyễn Thị Kiều Oanh
 Trần Thị Thuý Vân
 Đỗ Thị Hồng Vân
 Nguyễn Minh Tước
 Lê Văn Vọng
  306 62739598
    Phó vụ trưởng 307b 62739616
   Lê Nguyên Hải 
 Trần Hoàng Xuân
 Nguyễn Thi Minh Hoa
  307b 62739616
8 Trung Tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin
   Hoàng Thế Anh Giám đốc Số 8 Chu
Văn An
432444253
   Vũ Quang Tuấn
 Võ Thu Ba
 Nguyễn Đình Vĩnh
 
Phó Giám đốc Số 8 Chu
Văn An
432444269
   Lê Tuấn Anh
 Đinh Nam Hải
 Nguyễn Đại Dương
 Đỗ Thị Thu Hương
  Fax 432444214
   Phòng họp   402 62739476
 
 


Các tin khác