Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La tổ chức Đại hội Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

18/05/2020
Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản Hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Thường vụ thành ủy; Kế hoạch số 181 -KH/CBCCTHADS ngày 13/02/2020 của Chi bộ về tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ thành ủy, Chi bộ Chi cục THADS thành phố tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Thị Thu Thủy – Thành ủy viên , Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố - Thành viên Tổ công tác số 04; quần chúng ưu tú của Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe và nhất trí cao với Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2020); mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các báo cáo tham luận về Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác phối hợp giải quyết việc thi hành án; Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ; Kinh nghiệm, giải pháp trong lãnh đạo công tác đoàn thể.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trịnh Thị Thu Thủy – Thành ủy viên , Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố - Thành viên Tổ công tác số 04 đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể Chi bộ, công chức Chi cục Thi hành án thành phố đồng thời chỉ ra những tồn tại yếu kém cần tập trung khắc phục và nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
Đại hội đã lựa chọn, bầu được Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra gồm 03 đồng chí: Đ/c Trịnh Cương Quyết – Bí thư Chi bộ, Đ/c Lê Thị Hải Thương – Phó Bí thư Chi bộ, Đ/c Tòng Mai Phương – Chi ủy viên. Đại hội bầu đồng chí Trịnh Cương Quyết – Bí thư chi bộ là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sơn La lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025I và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tán thành cao.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trịnh Cương Quyết - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp theo chương trình đã đề ra.
Chi bộ Chi cục THADS thành phố Sơn La