Một số nội dung mới cần lưu ý về tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự

Quyền tố cáo được ghi nhận tại Hiến pháp và trở thành một trong những quyền cơ bản của công dân. Thực hiện quyền tố cáo là phương thức để nhân dân giám sát và tham gia vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, giải quyết tố cáo là bảo đảm quyền dân chủ nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp Khóa II năm 2018

Sáng ngày 11/6/2018, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp năm 2018. Đến dự Lễ khai giảng có Nhà giáo ưu tú, Tiến sỹ Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; tiến sĩ Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp; Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp Nguyễn Đỗ Kiên và một số đại biểu khác, cùng các học viên.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm nợ xấu liên quan đến công tác thi hành án dân sự

Đây là chủ đề được trao đổi, thảo luận xuyên suốt tại hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng liên quan đến công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức tại trụ sở Bộ Tư pháp chiều ngày 01/6/2018.

Giám sát đối với Quản tài viên trong thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản

Luật Phá sản năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, theo đó Luật đã mở nghề mới là Quản tài viên và Quản tài viên sẽ thực hiện quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản thay cho Tổ quản lý, thanh lý tài sản trước đây. Quản tài viên sẽ thực hiện viện công việc trong suốt quá trình từ khi Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản cho đến khi thanh lý xong tài sản thi hành án hoặc hết thời hạn 02 năm kể từ ngày nhận được văn bản của Chấp hành viên yêu cầu thanh lý tài sản.mà chưa thanh lý xong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đã bị tuyên bố phá sản.

Nhiều kết quả công tác nổi bật 06 tháng đầu năm 2018

Năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đây cũng là năm Bộ Tư pháp, Hệ thống thi hành án dân sự (THADS) tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Hệ thống THADS tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhiều kết quả công tác nổi bật, cụ thể:

Hội nghị Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp

Sáng ngày 19/4/2018, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2018. Đồng chí Lê Thành Long, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì hội nghị.

Cơ quan thi hành án dân sự cần thường xuyên cập nhật thông tin về các tổ chức thẩm định giá và Thẩm định viên

 
Thực hiện Điều 98, 99 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi năm 2014), sau khi kê biên tài sản, Chấp hành viên phải ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá để định giá tài sản kê biên trước khi tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, trong thời gian qua, còn xảy ra một số sai sót khá cơ bản trong quá trình thẩm định giá làm kéo dài thời gian thi hành án, đặc biệt là còn trình trạng Chấp hành viên thiếu thông tin, thiếu kiến thức hoặc nhầm lẫn khi ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá, với Thẩm định viên về giá không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Chính vì vậy, Nghị quyết số 31-NQ/BCS của Ban cán sự ngày 05/4/2018 vừa qua của Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm của công tác THADS, thi hành án hành chính cũng đã yêu cầu tăng cường công tác thông tin, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về thẩm định giá cho đội ngũ công chức THADS.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho ý kiến về công tác thống kê và tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng thi hành án dân sự

Chiều ngày 03/04/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Phan Chí Hiếu đã nghe báo cáo, cho ý kiến về công tác thống kê trong ngành Tư pháp trong đó có thống kê về thi hành án dân sự và bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2018.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018

 Ngày 20/3/2018 của Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 465/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018 theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.