Cần đẩy mạnh triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Vì vậy, cần đẩy mạnh triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021

Ngày 26/7/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã ký Quyết định số 2057/QĐ-BTP ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021.

Cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương cần tích cực phối hợp chuẩn bị công tác tha tù trước thời hạn

Ngày 19/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 920/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Công điện nêu rõ: Thực hiện quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo báo cáo của Bộ Công an, dự kiến trong tháng 8 năm 2018 Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

THƯ CẢM ƠN

Ngày 19 tháng 7 năm 2018 Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2018). Tổng cục đã vinh dự được đón Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến dự và chúc mừng.

Chúc mừng 72 năm Ngày truyền thỗng thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7-2018)

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/72018) Báo Pháp luật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin và Học viện Tư pháp đã đến tặng hoa chúc mừng Tổng cục thi hành án dân sự.

Thông cáo báo chí phục vụ 72 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và giao ban công tác thi hành án dân sự Quý III/2018

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức buổi Tọa đàm Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2018) và giao ban công tác THADS Quý III/2018, Tổng cục thông tin một số nội dung sau: 

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Thực hiện Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), đồng thời, nhằm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Hệ thống, ngày 13/7/2018, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ký Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống THADS (Thay thế Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan THADS trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quyết định số 833/QĐ-TCTHADS ngày 08/12/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về ban hành quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục THADS).

Ban hành “Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng tại các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự”

Văn phòng là tổ chức thuộc cơ cấu của một cơ quan có chức năng tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo và bảo đảm hậu cần nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức đó. Như vậy, công tác văn phòng là công tác quan trọng không thể thiếu với hai nhiệm vụ cơ bản: Một là, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin phục vụ việc ra các quyết định quản lý, điều hành của lãnh đạo, giúp lãnh đạo cơ quan tổ chức, chỉ huy hiệu quả công việc của cơ quan, đơn vị. Hai là, công tác phục vụ hậu cần, gắn với việc quản lý, sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, tài chính được giao để phục vụ và duy trì hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

Một số nội dung mới cần lưu ý về tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự

Quyền tố cáo được ghi nhận tại Hiến pháp và trở thành một trong những quyền cơ bản của công dân. Thực hiện quyền tố cáo là phương thức để nhân dân giám sát và tham gia vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, giải quyết tố cáo là bảo đảm quyền dân chủ nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.