Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, ngành Tư pháp trong 75 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Hệ thống Thi hành án dân sự tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự

Hưởng ứng cuộc vận động chung của toàn xã hội và của Công đoàn Bộ Tư pháp tại Công văn số 179/CV-CĐBTP ngày 19/10/2020 về việc vận động công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, ngày 23/10/2020, Tổng cục đã có Công văn số 3646/TCTHADS-NV3 đề nghị các Cục Thi hành án dân sự (trừ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng chủ yếu bởi mưa, bão, lũ lụt như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) và các đơn vị trực thuộc Tổng cục quan tâm ủng hộ với tinh thần nhân đạo cao cả.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020

Ngày 08/10/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 827/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020.

Triệu tập tham dự Hội thảo “Những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, quá trình áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý”

Thực hiện Quyết định số 1550/QĐ-BTP ngày 08/7/2020 của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động giai đoạn gia hạn của Dự án Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 (Dự án JICA), Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Dự án JICA tổ chức Hội thảo “Những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, quá trình áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý”.

Triển khai phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự trong Hệ thống THADS

Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Quyết định triển khai phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự trong Hệ thống Thi hành án dân sự kể từ ngày 01/10/2020.

Bộ Tư pháp ban hành Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ THADS và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định về Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền Thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp

Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW

Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động số 135-CTr/BCS ngày 14/05/2020 thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

​Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone: Cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID -19

Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 với một số bộ ngành, tỉnh thành chiều ngày 2-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone - ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên điện thoại thông minh. Đây là ứng dụng sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế chủ trì, với sự tham gia phát triển của Bkav.