Tổng cục Thi hành án dân sự chuẩn bị kỹ càng cho việc tổ chức thi hành các vụ đại án lớn sau khi có hiệu lực pháp luật

"Chúng tôi xây dựng kịch bản chi tiết cho các vụ đại án Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh, Việt Á… để có biện pháp bố trí nguồn lực phù hợp", Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái nói.

Ngày 10/4: Sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm.

Hội nghị sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 sẽ diễn ra ngày 10/4, tại Hà Nội.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024

Ngày 21/3/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 295/QĐ-TCTHADS và Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024.

Những nội dung cơ bản của kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2024

Tổng cục Tổng cục THADS đã ký Quyết định 217/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/204 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2024.

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024.