Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Ngày 26/9/2018 và ngày 28/9/2018 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có báo cáo số 1516/BC-UBTP14 và Văn bản số 1524/UBTP14 kiến nghị sau giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thi hành án dân sự

Điều 106 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơquan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. Có thể thấy, hoạt động thi hành án dân sự(gọi tắt là THADS) có một ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng. Bản án, quyết định được thi hành trên thực tế không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo thực thi công lý mà còn là công cụ hữu hiệu để khôi phục trạng thái ban đầu các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, xã hội và cá nhân trước khi bị các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại.

Tổng cục Thi hành án dân sự tiến hành rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự kỳ 2014 - 2018

Thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BTP ngày 12/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2014 - 2018 tại Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự (TCTHADS) đã xác định, tập hợp đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa và lập các danh mục văn bản theo yêu cầu. Trên cơ sở kết quả thực hiện, TCTHADS đã có báo cáo kết quả rà soát gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018, trong đó có nhiệm vụ tập huấn, triển khai Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự.

Tổng Bí thư Đỗ Mười: “Vì sao phép nước không nghiêm”

Giai đoạn từ năm 1988, sau khi Bộ Tư pháp được thành lập lại, Đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, và sau đó là Tổng Bí thư Đảng đã dành nhiều sự quan tâm đối với công tác tư pháp, đặc biệt là đã chỉ đạo nhiều định hướng lớn cho Ngành Tư pháp trong giai đoạn đầu đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, dân chủ hóa mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Ông đã đến dự và chỉ đạo Ngành Tư pháp tại Hội nghị tổng kết công tác tư pháp liên tục trong hai năm, năm 1988 và 1989. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị tập huấn cho cán bộ lãnh đạo Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trong cả nước năm 1992. 

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa tại các cơ quan Thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), để đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ tại Bộ phận một cửa theo Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự, ngày 24/9/2018, Tổng cục THADS đã có Công văn số 3561/TCTHADS-NV3 khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa.

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Hai lần Chủ tịch nước Trần Đại Quang động viên Hệ thống Thi hành án dân sự nỗ lực vươn lên

Thi hành án dân sự phải bảo đảm công lý được thực thi
Chiều ngày 16/7/2016, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Nhân dân trao tặng. Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã có bài phát biểu, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích to lớn mà các thế hệ CBCCVC, người lao động trong ngành Tư pháp nói chung và trong Hệ thống THADS nói riêng đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm. Chủ tịch nước cũng đặc biệt nhấn mạnh công tác thi hành án dân sự phải góp phần bảo đảm cho công lý được thực thi. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.

Quy định về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2018/NĐ-CP quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đây là một căn cứ pháp lý quan trọng cho các cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án.