Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tìm hiểu pháp luật của một số nước trên thế giới như: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà liên bang Đức, Thuỵ  Điển, Nga; Bang California (Hoa Kỳ), Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Plippines, Singapore.v.v. cho thấy nhìn chung pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự của các quốc gia có nhiều nét tương đồng, tuy nhiên cũng có những đặc thù riêng.

Một số nội dung về cưỡng chế thi hành đối với động sản tại Nhật Bản

Trong pháp luật thi hành án dân sự của Nhật Bản, cưỡng chế thi hành đối với động sản, bao gồm tài sản ổn định trên thửa đất không thể đăng ký được, tài sản là hoa lợi trước khi tách khỏi thửa đất và chắc chắn sẽ thu hoạch được trong vòng 1 tháng và giấy tờ có giá không phải là giấy tờ có giá cấm ký sau chuyển nhượng được bắt đầu thực hiện bằng cách Chấp hành viên kê biên tài sản. Trong thi hành động sản, Chấp hành viên có thể nhận thanh toán chi phí thi hành và trái quyền vì người cho vay kê biên.

Cưỡng chế bắt buộc và thu hồi bắt buộc ở Cộng hòa Kyrgyz

Theo Hiến pháp của Cộng hòa Kyrgyz có nhiều hình thức sở hữu được thừa nhận và bảo vệ pháp lý về các hình thức sở hữu tư nhân, tiểu bang, thành phố và các hình thức khác được đảm bảo tại Cộng hòa Kyrgyz, điều này thể hiện trong bài viết ông Z.S.BOKOSHOVA, Phó Chánh Văn phòng của Tòa án tối cao của Cộng hòa Kyrgyz tại tài liệu của Hội nghị Khoa học và Thực tiễn quốc tế lần thứ 7, 9-11 tháng 6 năm 2016 tại Ufa, Cộng hòa Bashkortostan.
 

Thi hành nghĩa vụ phi tài sản ở Belarus - Cơ chế pháp lý về động lực tự nguyện hành

Theo ông AD. AVDEEV, Cục trưởng Cục Trung ương về Thi hành, Bộ Tư pháp Cộng hoà Belarus thì phần lớn các văn bản thi hành được thực thi bởi các cơ quan thực thi pháp luật Belarus là các biện pháp để thu hồi tiền. Nếu xem xét số lượng tài liệu có tính chất phi tài sản, chiếm một phần khá nhỏ so với tổng số các quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, thủ tục cưỡng chế trong các trường hợp như vậy thường được nhiều hơn là thu thập tiền từ người cho vay.

Chế độ thẩm định giá bất động sản của Nhật Bản: Những bài học kinh nghiệm

 Vào thập niên 1960, kinh tế Nhật Bản phát triển làm tăng nhu cầu đất đai đã làm xuất hiện các vấn đề như: Sự tăng lên của các giao dịch đất đai mang tính đầu cơ và các khó khăn trong việc chuẩn bị đất công sử dụng cho xây dựng đường bộ, các công trình hạ tầng. Trong bối cảnh đó, nhu cầu xây dựng Chế độ đánh giá giám định bất động sản làm cho việc hình thành giá đất hợp lý, tạo ra sự thuận lợi trong lưu thông đất và ổn định giá đất.
 

Nội dung cơ bản trong hiệp định tương trợ tư pháp của một số nước liên quan đến thi hành án dân sự

Tương trợ tư pháp về thi hành án dân sự được quy định tại Điều 181 Luật Thi hành án dân sự và Điều 50 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Luật Tương trợ tư pháp và cácvăn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

Văn bản thực hiện các vấn đề thi hành loại không phải là tiền theo Luật pháp của Cộng hoà Azerbaijan

Theo ông ZAKHIR MAMED OGLl ALlZADE, Phó Cục trưởng của Trung tâm Thi hành Trung ương của Bộ Tư pháp Cộng hoà Azerbaijan, Cố vấn cao cấp của Bộ Tư pháp thì Hiến pháp của Cộng hòa Azerbaijan đặc biệt quan tâm đến việc thi hành án, đó là một phần không tách rời của công lý. Điều này đưa ra các quy định, chỉ ra rằng các Tòa án đưa ra phán quyết thay mặt cho Nhà nước, và việc thi hành lệnh của Tòa án là bắt buộc.

Thực hiện nghĩa vụ không phải là tài sản ở Cộng hoà Bulgaria: Quyền hạn của cán bộ thực thi pháp luật, khung pháp lý và các vấn đề thực hành

Theo ông TODOR LUKOV, Phó Chủ tịch Ủy ban về Đạo đức nghề nghiệp của Phòng Tòa án Tư pháp Toà án tư pháp Cộng hoà Bungary thì tại Bulgaria thực hiện các nghĩa vụ không phải là tài sản, thực hiện hành vi chuyển giao sở hữu di sản và bất động sản, thực hiện các hành vi có thể thay thế và không thể thay thế cũng như không hành động. Nhà lập pháp đã kết hợp chặt chẽ vào việc thực thi luật an sinh để giao con cái theo một sự phán xét được thực hiện liên quan đến việc tuân thủ các quyền của cha mẹ.

Các thủ tục thi hành với quan điểm nhằm buộc người nợ phải thực hiện cam kết theo quy định pháp luật của Đức

Theo ông VALTER GITMANN, Chủ tịch Hiệp hội Thừa phát lại tại Tòa án Đức trong bài tham luận tại Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 7 diễn ra từ 9-11 tháng 6 năm 2016 tại Cộng hòa Bashkortostan với chủ đề Một số vấn đề và cách thức thi hành các yêu cầu không phải là tài sản trong các văn bản cưỡng chế cho biết Toà án ở Đức đang tham gia đặc biệt vào việc thi hành án nhằm mục đích làm cho các bên có hành vi cam kết được thi hành.

Thi hành án đối với các yêu cầu bồi thường không tiền bằng tiền theo luật Bỉ

Theo ông MARC SCHMITZ, Phó Chủ tịch thứ nhất của Liên hiệp các Quan chức Tư pháp Quốc tế (UIHJ) Bỉ thì ở Bỉ viên chức tư pháp là một nhân vật pháp lý quan trọng trong lĩnh vực thi hành án (thực thi) ở Bỉ. Trách nhiệm của họ là thi hành các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong tranh chấp, như được xác lập trong một chức vụ có quyền hành pháp (cho dù điều này có dưới hình thức quyết định của Tòa án, công cụ công chứng hay tài liệu hành chính). Để làm được điều này, viên chức tư pháp có toàn bộ hàng loạt các công cụ, bao gồm các biện pháp cưỡng chế được Bộ luật tố tụng của Bỉ quy định.