Những điểm mới của Thông tư số 22/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

Ngày 02 tháng 12 năm 2011 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự - sau đây xin gọi là Thông tư số 22/2011/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2012, thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự- sau đây xin gọi là Thông tư số 06/2007/TT-BTP).

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Luyện làm việc tại Bình Định

Ngày 28 tháng 11 năm 2011, đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) - Bộ Tư pháp về làm việc tại Cục THADS tỉnh Bình Định, cùng đi với Tổng cục trưởng có đồng chí Lê Dương Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp thực hiện việc khảo sát tình hình triển khai và thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch số 5750/KH-BTP ngày 26/9/2011 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết 02 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự; Kế hoạch số 3554/KH-TCTHADS ngày 05/10/2011 và Kế hoạch số 3770/KH-TCTHADS ngày 21/10/2011 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức khảo sát tình hình triển khai và thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chiều nay (ngày 02/11/2011), Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp do đồng chí Hoàng Sỹ Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Giải quyết án tồn đọng: Chính phủ đề nghị xây dựng Đề án

Năm 2010 nếu công tác THA dân sự (THADS) được đánh giá có nhiều chuyển biến nhưng vẫn “chưa thực sự bền vững” thì năm 2011, nhìn vào những con số mà ngành THA đạt được cho thấy, đã có thể hoàn toàn yên tâm khi sự chuyển biến là đồng đều trên mọi mặt công tác, trong đó nhiều lĩnh vực tạo ra những bứt phá quan trọng.

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Chiều qua (24/10), được sự chỉ đạo và uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Lãnh đạo cho 10 đồng chí thuộc các đơn vị: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo.

Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011

Để đảm bảo đủ số lượng, chất lượng Chấp hành viên đáp ứng yêu cầu tổ chức, hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự; trên cơ sở các quy định của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về công chức thi hành án của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Ban Chỉ đạo THADS kiện toàn và hoạt động theo quy định mới

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao “hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự”.