Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011

Để đảm bảo đủ số lượng, chất lượng Chấp hành viên đáp ứng yêu cầu tổ chức, hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự; trên cơ sở các quy định của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về công chức thi hành án của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Ban Chỉ đạo THADS kiện toàn và hoạt động theo quy định mới

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao “hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự”.

Hoàn thành 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự

Như tin đã đưa, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên và các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2011 về tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề có liên quan, tại thành phố Hải Phòng và tại tỉnh Phú Yên.

Đoàn thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu bóng đá với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Chào mừng kỷ niệm 66 năm thành lập ngành Tư pháp 28/8/1945-28/8/2011, được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 24/8/2011, Chi đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu bóng đá với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Buổi giao lưu có sự tham dự của đồng chí Hoàng Sỹ Thành – Chủ tịch công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Kim Phương – Giám đốc Trung tâm DLTKTHA Tổng cục.

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành công văn số: 2992/THADS-TC, về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011

Triển khai phần mềm kế toán nghiệp vụ THADS Misa Panda.NET 2011

Ngày 22 tháng 08 năm 2011, Tổng cục Thi  hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 2978/TCTHADS-KHTC về việc Triển khai phần mềm kế toán nghiệp vụ THADS Misa Panda.NET 2011.

Hội nghị về công tác phối hợp trong thi hành án

Được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự thống nhất của Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), ngày 23/8/2011, Tổng cục thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị bàn về công tác phối hợp trong thi hành án giữa Tổng cục Thi hành án dân sự với Tổng cục Thi hành án hình sự, Bộ Công an.

Hoàn thành đợt 1 Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng và các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã hoàn thành đợt 1 kế hoạch năm 2011 về tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề có liên quan.