Bộ Tư pháp - JICA: Tọa đàm góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ngày 20/8/2014, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Vụ Hợp tác quốc tế và Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự

Thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-BTP ngày 18/7/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2014, ngày 08/8/2014, Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chủ trì đã tiến hành kiểm tra tại cơ quan Tổng cục.

Công tác thi hành án dân sự ở khu vực giáp biên

Với những khó khăn rất đặc thù của công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là ở địa bàn  biên giới giáp danh với nước bạn Lào, tuy nhiên bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự hai nước mà công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu.

Một số lưu ý về công tác báo cáo kết quả thi hành án hành chính theo Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/05/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 17/CT-TTg chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các Bộ, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; hạn chế tối đa các vụ việc có thể bị khởi kiện ra Tòa án. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước phải chủ động thi hành kịp thời, nghiêm túc các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật. Định kỳ 06 tháng một lần, các Bộ, Ngành và địa phương tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính, báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Lĩnh vực thi hành án dân sự: Cần thiết phải mẫu hóa, quy định các loại đơn trong văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các thủ tục hành chính

Ngày 30/5/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/2011/TT-BTP về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự, đã tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện thủ tục hành chính và phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan Thi hành án.

Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thống nhất hướng giải quyết dứt điểm vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đặt lịch được trực tiếp làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp để bàn biện pháp, phối hợp giải quyết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 265/TB-VPCP ngày 24/7/2014 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc thi hành Quyết định số 14/08 ngày 25/12/2009 của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam giữa Công ty South China Seafood với Công ty Cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex liên quan đến Công ty Duyên Hải Bạc Liêu do ông Trần Kia đại diện, ngày 30/7/2014, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã có buổi làm việc với đồng chí Lê Minh Khái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Tổng cục Thi hành án dân sự hỗ trợ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về đôn đốc, tăng cường công tác thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao

Tiếp tục chuyến công tác làm việc với các tỉnh phía Nam theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về đôn đốc, tăng cường công tác thi hành án dân sự để hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 37/2012/NQ-QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, ngày 29/7/2014, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An. Cùng đi với Phó Tổng cục trưởng còn có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Thi hành án dân sự đôn đốc, tăng cường công tác thi hành án dân sự tại Khánh Hòa

Sáng ngày 28/7/2014, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa về đôn đốc, tăng cường công tác thi hành án dân sự để hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 37/2012/NQ-QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.

Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ nhất

Thực hiện Chương trình số 03/CT-ĐTN ngày 07/3/2014 của Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, trong đó có nội dung tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc, chiều ngày 25/7/2014, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ đã tổ chức Đại hội chi đoàn.