Tỉnh uỷ Long An lãnh đạo công tác thi hành án dân sự năm 2009

Để tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, củng cố và phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An yêu cầu các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự năm 2009, tập trung vào một số công việc trọng tâm sau:

THADS thành phố Hà Nội: Tổ chức lớp tập huấn Luật Thi hành án dân sự cho cán bộ, công chức

Thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này, ngày 28/7/2009, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn Luật Thi hành án dân sự tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Thái Nguyên: Trao quyết định bổ nhiệm Thẩm tra viên

Vừa qua, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm tra viên của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho 09 Đ/c cán bộ công chức thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên được bổ nhiệm làm Thẩm tra viên Thi hành án dân sự.

Nam Định tổ chức tập huấn Luật Thi hành án dân sự

Để nâng cao hiệu qủa, chất lượng thực hiện Luật Thi hành án dân sự (THADS), hiệu quả công tác THADS, vừa qua, ngày 21/7/2009 Sở Tư Pháp Nam Định đã tổ chức lớp tập huấn Luật THADS cho 75 Báo cáo viên pháp luật, chấp hành viên THADS tỉnh, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng THADS của 10 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Lạng Sơn: Công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2009 - bước chuẩn bị cho việc thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong đó có nội dung tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự nhằm tạo chuyển biến mạnh trong công tác thi hành án dân sự (THADS). Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác THADS năm 2008, ban hành kế hoạch triển khai công tác THADS năm 2009 với các giải pháp cơ bản nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác này trên địa bàn tỉnh.

THADS Hoà Bình: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III, ph¬ương hướng công tác quý IV năm 2009

Thực hiện Ch­ương trình công tác năm 2009, ngày 14/7/2009 Thi hành án dân sự tỉnh Hoà bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III, ph­ương hư­ớng công tác quý IV năm 2009 tại Huyện Lư­ơng sơn tỉnh Hoà bình. Đây là ch­ương trình giao ban hàng quý của THADS tỉnh Hoà bình tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hoà bình: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà bình ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự (THADS) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 và Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật THADS. Để tạo sự chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án tại địa ph­ương. Ngày 08/7/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà bình đã ban hành Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 08/7/2009 về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự.

Nam Định: Chính thức tiếp nhận công tác tổ chức cán bộ và ra mắt cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương

Thực hiện Quyết định số 2425/2008/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự (THADS) và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này, ngày 03/7/2009, tại trụ sở THADS tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2009 và bàn giao công tác tổ chức cán bộ THADS từ Sở Tư pháp sang THADS tỉnh Nam Định.

THADS thành phố Đà Nẵng chuẩn bị tốt cho việc áp dụng Luật THADS

Để thực hiện tốt việc áp dụng Luật thi hành án dân sự vào thực tế, lúc 14h ngày 03/7/2009 Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã có buổi họp với toàn thể cán bộ công chức đơn vị. Qua buổi họp nhằm triển khai kế hoạch thực hiện theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và tóm tắt những điểm mới, thống nhất những Nghị định hết hiệu lực, những Nghị định còn tiếp tục áp dụng theo đúng tinh thần tập huấn của Cục Thi hành án vừa qua.

THADS Bình Định: Nhiều hình thức tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh Bình Định phê duyệt kế hoạch triển khai, tuyên truyền các Luật trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó có Luật thi hành án dân sự năm 2008.