Quảng Ngãi: Hoàn thành nhiệm vụ năm 2009 phải tổ chức thực hiện tốt Luật thi hành án dân sự có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009

Để tập trung giải quyết một cách có căn bản số việc thi hành án dân sự (THADS) tồn đọng và mới thụ lý nhằm hướng đến mục tiêu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về tiền trong tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành theo chỉ tiêu của Bộ Tư pháp đề ra; phấn đấu giải quyết giảm án tồn đọng từ 10% đến 15% số lượng việc so với năm 2008;

Thi hành án dân sự quận Thanh Khê lá cờ đầu của Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng trong nhiều năm liền

Quận Thanh Khê một trong những quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, địa bàn phức tạp, số lượng án lớn hàng năm thụ lý mới trên 1.000 vụ việc, với số biên chế cán bộ 15 người nhưng đơn vị luôn cố gắng đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp.

Lào Cai: Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2009

Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009; hưởng ứng phong trào thi đua năm 2009 do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, ngay từ đầu năm, Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 136/QĐ-BTP tới toàn thể cán bộ công chức THADS trên địa bàn tỉnh.

Nam Định: Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc triển khai tổ chức thực hiện Luật Thi hành án dân sự

Để triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật Thi hành án dân sự (được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009), tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nam Định, ngày 11/5/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai tổ chức thực hiện Luật Thi hành án dân sự.

Lào Cai: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành án dân sự

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009; thực hiện Công văn số 972/BTP-TCCB ngày 01/4/2009 của Bộ Tư pháp “V/v tổ chức thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ”, Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2009 với mục đích và yêu cầu như sau:

THADS tỉnh Tiền Giang bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 34 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2009 và thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” “uống nước nhớ nguồn”, Cơ quan Thi hành án dân sự và Chi Đoàn Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang kết hợp Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phú Đông và Uỷ ban nhân dân xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông vừa  tổ chức bàn giao ngôi nhà  tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Ngọc Anh là gia đình chính sách - có 04 liệt sĩ và 01 mẹ Việt Nam anh hùng - gặp khó khăn về nhà ở.

Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2009 cho Thi hành án dân sự cấp huyện trong tỉnh

Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-BTP ngày 27/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân bổ chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2009 cho Thi hành án dân sự địa phương, nhằm mục đích nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự (thi hành xong tối thiểu phải vượt mức là 57% về giá trị và 78% về việc so với số có điều kiện thi hành) mà Bộ Tư pháp đã giao chỉ tiêu cho Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.

THADS TP Đà Nẵng thực hiện đợt thi đua, thi hành án cao điểm năm 2009

Ngày 23.4.2009 Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức họp phát động phong trào thi đua trong các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và ban hành Kế hoạch số 617/KH-THA ngày 22.3.2009 về thực hiện đợt thi đua, thi hành án cao điểm năm 2009 theo công văn số 661/THA-HC.TH.TV ngày 15.4.2009 của Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp chỉ đạo.

THADS tỉnh Điện Biên thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 21/4/2009 tại cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã diễn ra buổi lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban chấp hành lâm thời, Công đoàn cơ sở Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trực thuộc Công đoàn viên chức Điện Biên

THADS tỉnh Bình Định: Chuẩn bị các điều kiện về tổ chức, cán bộ để đón nhận nhiệm vụ mới khi luật thads có hiệu lực thi hành

Để thực hiện Luật thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện Luật thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện Luật thi hành án dân sự.