Hưng Yên: Tổ chức Hội thi “Cán bộ thi hành án giỏi”

Năm công tác 2011, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, toàn tỉnh đã thi hành xong 3269 việc, đạt 94% số việc có điều kiện thi hành, tăng 809 việc tương đương 133% so với năm 2010; đã thu trên 162 tỷ đồng, đạt 90% số tiền có điều kiện thu, tăng so với năm 2010 trên 146 tỷ đồng, bằng 1010% (gấp hơn 10 lần). Đặc biệt, với kết quả trên, đã làm giảm 16% về việc và 15,6% về tiền tồn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2010 chuyển sang, vuợt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình: Kỉ niệm 81 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2011)

Sáng ngày 20/10, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình, Ban chấp hành Công đoàn Cục THADS tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2011). Tới dự có đồng chí Hồ Ngọc Dinh –Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS, các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể và toàn thể chị em nữ công Cục THADS.

Nam Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn của tỉnh, ngày 19/10/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

Chi cục THADS huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình: Vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011

Thực hiện phong trào thi đua do Bộ Tư Pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình phát động. Trong năm qua, với sự lỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, công tác THADS trên địa bàn huyện Mai Châu đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong năm 2011 Chi cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào việc đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật nói chung và sự ổn định của huyện Mai Châu nói riêng.

Một số kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ & tổ chức thi hành án dân sự rút ra từ các Chi cục THADS hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2011 ở tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo kiểm tra kết quả THADS của Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh năm 2011 cho biết, có nhiều Chi cục THADS cấp huyện vượt chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự; Vượt chỉ tiêu về việc có 10 Chi cục, về tiền có 12 Chi cục; Giải quyết việc THADS tồn đọng vượt chỉ tiêu về việc có 09 Chi cục, về tiền có 07 Chi cục.

Một số kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng ở Cục THADS tỉnh Đắk Lắk, năm 2011

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Cục THADS tỉnh Đăk Lắk cho thấy, năm 2011 toàn tỉnh thi hành án dân sự đạt 90,3% về việc và 85,99 % về tiền; Vượt 7,3% về việc và 22,99% về tiền so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao.

Chi cục THADS huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2011

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất… Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành”. Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Chi cục THADS huyện Quảng Điền đã phát triển mạnh mẽ, với nhiều hình thức phong phú, đem lại hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đặc biệt năm 2011 Chi cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều con số ấn tượng.

Bình Định: Kết thúc công tác năm 2011 với kết quả và những con số ấn tượng

Năm 2011, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước, năm đầu tiên triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng đã đề ra, bước vào năm 2011, ngành Thi hành án dân sự của tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng; triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2011 theo Quyết định số 90/QĐ-BTP, ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 54/KH-TCTHADS, ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Chương trình công tác thi hành án dân sự năm 2011; kịp thời quán triệt, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh Bình Định. Nhờ đó, sau một năm triển khai và thực hiện các nhiệm vụ công tác, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định đã về đích sớm, với những kết quả và những con số ấn tượng, hay nói cụ thể hơn là từng đơn vị đều vượt các chỉ tiêu thi đua được Bộ Tư pháp giao.

Quảng Bình: Lễ trao quyết định chấp hành viên trung cấp

Trong các ngày 14,15, 20 tháng 09 năm 2011, Thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức trao Quyết định chuyển đổi Chấp hành viên cho 08 đồng chí Chấp hành viên cấp tỉnh, được chuyển đổi bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp và 26 đồng chí Chấp hành viên cấp huyện, thành phố được chuyển đổi bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp.