Đại hội Công đoàn sơ sở Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, lần thứ I, Nhiệm kỳ 2007-2012

Ngày 24/12/2007 tại khách sạn Lê Lợi, Công đoàn cơ sở Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2007-2012. Đến dự Đại hội có ông Đinh Khánh Ninh-Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Bình Định; ông Võ Đình Thú, Phó giám đốc, Bí thư đảng uỷ Sở Tư pháp Bình Định. Công đoàn cơ sở Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định được thành lập 06/2007 trên nền tảng là Công đoàn thành viên văn phòng Thi hành án tỉnh được tách từ Công đoàn Sở Tư pháp và 11 đơn vị Công đoàn thành viên huyện, thành phố trực thuộc với tổng số đoàn viên hiện tại là 111 người.

THADS tỉnh Lào Cai: Kết quả xử lý tài sản thi hành án tịch thu xung công và bàn giao các chất ma tuý cho tổ thu gom ma tuý tỉnh Lào Cai năm 2007

Năm 2007 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tiến hành xử lý tài sản tịch thu sung công bàn giao cho Sở Tài chính để xử lý theo thẩm quyền với số lượng tài sản như sau: 10 xe máy các loại; 20 điện thoại di động các loại; 01 đồng hồ đeo tay; 02 xe đạp và 36 kg kim loại đồng với tổng giá trị ước tính bằng tiền là trên 50 triệu đồng.

Nam Định: Họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và bàn giải quyết một số vụ án có tính chất phức tạp

Ngày 27/12/2007, tại trụ sở Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã tổ chức họp dưới sự Chủ trì của đồng chí Trần Minh Oanh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo.

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên tiến hành giám sát công tác Thi hành án dân sự năm 2007

Để đánh giá tình hình thực hiện pháp luật của các cơ quan tư pháp ở địa phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XII đơn vị tỉnh Thái Nguyên đã tiến  giám sát đối với các ngành: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc tổ chức, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự theo kế hoạch số 58/KH- ĐĐBQH ngày 16.11.2007. Trong 03 ngày, ( từ 18.12.2007 - 20.12.2007), Đoàn giám sát đã trực tiếp giám sát, nghe báo cáo và thảo luận đánh giá từng lĩnh vực công tác của các ngành.

Đôi nét về thi hành án dân sự huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Để nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử cũng như lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động thi hành án dân sự, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá IX đã ban hành Nghị quyết số 01 ngày 06 tháng 10 năm 1992 quy định một số điểm về thi hành Luật tổ chức Toà án nhân dân. Theo nghị quyết này, Quốc hội đã quyết định việc bàn giao công tác thi hành án dân sự từ Toà án nhân dân các cấp sang cho Chính Phủ quản lý.

THADS Thành phố Lào Cai – Lào Cai: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007

Ngay từ đầu năm 2007 trên cơ sở chỉ thị số 01/2007/CT – BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007; Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai; Kế hoạch công tác năm của THADS tỉnh Lào Cai. Được sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, sự phối hợp của các ban, ngành trên địa bàn thành phố. Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007.

Chi bộ THADS tỉnh Lào Cai: Tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của Đảng đối với cán bộ và nhân dân trong phạm vi cả nước, thông qua cuộc vận động nhằm làm cho toàn Đảng toàn dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, khắc phục, hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên, quần chúng nhân dân, làm hạn chế các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.

Công đoàn sơ sở văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định- Đại hội lần thứ I, Nhiệm kỳ 2007-2010

Tiến tới đại hội công đoàn Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Để đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua và để kiện toàn về mặt tổ chức của công đoàn để đáp ứng yêu cầu cần phải có 01 Ban chấp hành do chính các đoàn viên bầu ra để lãnh đạo hoạt động của công đoàn, tổ chức đại diện cho đội ngũ cán bộ, công chức của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

Phú Yên: Nhiều chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số: 01/2007/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2007”, toàn ngành thi hành án tỉnh Phú Yên đã có nhiều nỗ lực trong công tác thi hành án.

Đại hội chi bộ THADS tỉnh Lào Cai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lào Cai, ngày 10/12/2007 Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2006 - 2007 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2007 – 2012.