Quảng Bình: Lễ trao quyết định chấp hành viên trung cấp

Trong các ngày 14,15, 20 tháng 09 năm 2011, Thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức trao Quyết định chuyển đổi Chấp hành viên cho 08 đồng chí Chấp hành viên cấp tỉnh, được chuyển đổi bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp và 26 đồng chí Chấp hành viên cấp huyện, thành phố được chuyển đổi bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp.

Kiểm tra công tác báo cáo thống kê Thi hành án dân sự tại tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Quyết định số 3316/QĐ-TCTHA ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác thực hiện Chế độ báo cáo thống kê tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng. Ngày 22 tháng 9 năm 2011 đoàn kiểm tra thực hiện chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự do đồng chí Nguyễn Minh Phương - Giám đốc Trung tâm dữ liệu, thông tin và thống kê thi hành án dân sự làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng.

Hà Tĩnh - Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao

Năm 2011, công tác THADS ở Hà Tĩnh mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của cơn bảo số 3 và cơn lũ lịch sử trong năm 2010 làm cho điều kiện thi hành án của đương sự giảm mạnh; số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; trụ sở làm việc và cơ sở vật chất còn nhiều bất cập. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập thể cán bộ, công chức THADS Hà Tĩnh đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu do Bộ Tư Pháp giao.

Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, công chức giai đoạn từ nay cho đến năm 2015

Trong những năm qua, trên cơ sở kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn ngành, lãnh đạo Cục THADS đã xem xét, cân nhắc, lựa chọn một số cán bộ có triển vọng nằm trong diện quy hoạch, đáp ứng đủ trình độ, năng lực lãnh đạo để điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ vị trí chủ chốt tại Cục THADS và một số đơn vị trực thuộc. Nhìn chung, các cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy năng lực, có khả năng tổ chức quản lý và điều hành đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới được phân công, góp phần tăng cường và củng cố đội ngũ cán bộ quản lý của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay .

Cục THADS Lào Cai: Thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/10/1991 - 01/10/2011)

Ngày 1/10/1991, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII, tỉnh Lào Cai chính thức đi vào hoạt động. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Lào Cai đã đạt được thành tựu to lớn và quan trọng GDP bình quân đầu người tăng từ 680 ngàn đồng năm 1991 lên 16,2 triệu đồng năm 2010, thu ngân sách năm 2010 đạt 2.010 tỷ đồng (tăng 55,8 lần so với năm 1991), hộ đói nghèo từ 54,8% năm 1991 (thu nhập dưới 90 ngàn đồng/người/tháng) giảm còn 16,8% năm 2010 (thu nhập dưới 200 ngàn đồng/người/tháng), đầu tư nước ngoài đạt 485 triệu USD, giá trị xuất nhập khẩu từ 1 triệu USD năm 1991 tăng lên gần 1 tỷ USD năm 2010; văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, năm 2005 đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, năm 2007 đạt phổ cập THCS; quốc phòng an ninh được củng cố, năm 2007 hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, quan hệ đối ngoại được mở rộng, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố (đứng đầu các tỉnh, thành phố phía Bắc).

Cục THADS Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2011

Ngày 24/9/2011 Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 84/KHKT-CTHADS về việc kiểm tra công tác THADS năm 2011.

Cục THADS Hà Tĩnh: Tổ chức kiểm tra kết quả công tác THADS năm 2011

Cục THADS Hà Tĩnh thành lập 03 Đoàn kiển tra, kiểm tra 10 Chi cục THADS cấp huyện, trong thời gian 04 ngày từ ngày 26 đến 29/9/2011. Đợt kiểm tra nhằm mục đích đánh giá chính xác khách quan, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011 của các Chi cục THADS cấp huyện.

Cục THADS Lào Cai: Tập huấn công tác THADS năm 2011

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2011 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi hành án dân sự với các chuyên đề: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thi hành án dân sự; Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự và cách thức thực hiện; Giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản; Một số vấn đề vướng mắc khi thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; Chế độ báo cáo và thống kê thi hành án dân sự; Một số nội dung cơ bản về phân loại và giải quyết đơn thư Khiếu nại, tố cáo và Công tác Thi đua, Khen thưởng trong thi hành án dân sự.

Ban pháp chế HĐND tỉnh Hoà Bình: Giám sát công tác THADS

Sáng 21/9, Ban pháp chế  của HĐND tỉnh đã làm việc với Cục THADS tỉnh Hoà Bình theo Quyết định số 43/QĐ-TT.HĐND. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành phố, các đồng chí thành viên đoàn giám sát  thuộc HĐND tỉnh.