Cục THADS tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

12/12/2011
Sau thời gian đăng ký và triển khai thực hiện, ngày 30 tháng 11 năm 2011, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và đại diện Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc, Cục THADS tỉnh Hải Dương; đại diện các cơ quan, ban Ngành của địa phương: đại diện Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Sở khoa học và công nghệ, Sở tài nguyên và môi trường cùng toàn thể Lãnh đạo và Chấp hành viên Cục THADS và 8/8 Chi cục THADS của tỉnh Bắc Ninh.

Khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn An Ly, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và tiếp thu những ý kiến đóng góp cả về lý luận và thực tiễn, những bài học kinh nghiệm của các đơn vị và cá nhân để từ đó áp dụng nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo dẫn đề “Thực trạng, sự cần thiết nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” do đồng chí Lê Nhật Doan, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh trình bày đã khái quát đặc điểm tình hình của Ngành cũng như kết quả công tác những năm vừa qua của các cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh; nêu rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại từ đó tìm ra nguyên nhân cũng như những giải pháp, hướng tới mục tiêu làm chuyển biến căn bản công tác THADS, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là một yêu cầu thiết thực và cấp bách và đây cũng chính là mục đích cuộc Hội thảo khoa học này của ngành THADS Bắc Ninh.

Qua 2 tham luận của Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc và Cục THADS tỉnh Hải Dương về “Một số bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” và “Một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức cưỡng chế  thi hành án tại địa bàn tỉnh Hải Dương”, là những bài học thiết thực để cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh áp dụng vào thực tiễn công tác. Các tham luận của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Toà án tỉnh, Sở khoa học và công nghệ, Sở tài nguyên, đại diện UBND cấp xã và của các đơn vị, Chấp hành viên ngành THADS của tỉnh Bắc Ninh đã đánh giá thực trạng, hoạt động phối hợp, những khó khăn, vướng mắc cũng như các giải pháp thúc đẩy hiệu quả công tác THADS.

Phần thảo luận đã diễn ra sôi nổi, các ý kiến đều rất chân thực, tạo nên một góc nhìn toàn cảnh về công tác THADS của địa phương, góp phần để tập thể Lãnh đạo và Chấp hành viên Ngành THADS  tỉnh Bắc Ninh đưa ra những giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS khái quát chuyên đề vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác THADS và giải đáp những thắc mắc, những kiến nghị đề xuất tại Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, đồng chí đánh giá cao Ngành THADS tỉnh đã tổ chức và tổ chức thành công cuộc Hội thảo lần này, có ý nghĩa không chỉ với Bắc Ninh mà còn góp phần vào việc phát triển lý luận cũng như những giải pháp thực tiễn để nâng cao hiệu công tác THADS nói chung./.

                                                         Đặng Văn Huy