Đánh giá cao kết quả Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tronghọc tập, quán triệt, triển khai thực hiệnNghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tại buổi kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngđối với Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sựsáng ngày 01/9/2017 về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao kết quả Đảng ủyTổng cục Thi hành án dân sự trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hoan nghênh, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, thành tựu, trách nhiệm và thể hiện sự nghiêm túc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuẩn bị những nội dung, triệu tập thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra.

Nhiều chủ trương mới quan trọng của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác thi hành án dân sự

 Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng để bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của các bên trong bản án, quyết định của Tòa án và tổ chức khác được thi hànhtheo thủ tục thi hành án dân sự, bảo đảm thực thi công lý trên thực tế. Tính hiệu quả của công tác thi hành án cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định đầu tư, kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường vốn luôn tiềm ẩn những rủi ro pháp lý.
 

Tháng Năm nhớ Bác: Cháy mãi ngọn lửa công lý trong trái tim người cộng sản Nguyễn Ái Quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời thơ ấu tên là Nguyễn Sinh Cung (trong một bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1954, Người ghi tên còn nhỏ của mình là Nguyễn Sinh Côn), tại quê ngoại là làng Hoàng Trù (còn gọi là làng Trùa), xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình nhà Nho, nguồn gốc nông dân.