Học tập và làm theo Bác: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn đạo đức người cán bộ, đảng viên Thi hành án dân sự

Sáng ngày 24/5/2018, thực hiện Kế hoạch số 35/KH-ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, học tập theo chuyên đề của năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự kính viếng mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Hướng tới Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Chi bộ Văn phòng Tổng cục do đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục dẫn đầu đã đến kính viếng mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tại làng Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp để bày tỏ lòng biết ơn khi Cụ đã sinh dưỡng cho đất nước một vị lãnh tụ vĩ đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 2/3/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 1471/KH-TCTHADS ngày 04/05/2018 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan Tổng cục

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 02/3/2018 về phiên họp ngày 28/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 04/KH-ĐU ngày 27/3/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình số 08-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 về công tác năm 2018 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 16/4/2018, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch số 35/KH-ĐU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao kết quả Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tronghọc tập, quán triệt, triển khai thực hiệnNghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tại buổi kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngđối với Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sựsáng ngày 01/9/2017 về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao kết quả Đảng ủyTổng cục Thi hành án dân sự trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hoan nghênh, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, thành tựu, trách nhiệm và thể hiện sự nghiêm túc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuẩn bị những nội dung, triệu tập thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra.

Nhiều chủ trương mới quan trọng của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác thi hành án dân sự

 Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng để bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của các bên trong bản án, quyết định của Tòa án và tổ chức khác được thi hànhtheo thủ tục thi hành án dân sự, bảo đảm thực thi công lý trên thực tế. Tính hiệu quả của công tác thi hành án cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định đầu tư, kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường vốn luôn tiềm ẩn những rủi ro pháp lý.
 

Tháng Năm nhớ Bác: Cháy mãi ngọn lửa công lý trong trái tim người cộng sản Nguyễn Ái Quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời thơ ấu tên là Nguyễn Sinh Cung (trong một bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1954, Người ghi tên còn nhỏ của mình là Nguyễn Sinh Côn), tại quê ngoại là làng Hoàng Trù (còn gọi là làng Trùa), xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình nhà Nho, nguồn gốc nông dân.