Tổng cục Thi hành án dân sự tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp

19/01/2018
Thực hiện chương trình công tác và các quy định về dân chru trong cơ quan, sáng ngày 18/01/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Trần Tiến Dũng dự và chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Viên chức Việt Nam. Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Bộ Tư pháp và kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; tình hình sử dụng ngân sách nhà nước trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017; báo cáo về công tác tổ chức cán bộ cơ quan Bộ Tư pháp năm 2017; kết quả và giải pháp nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2017, đề xuất giải pháp nâng cao đời sống năm 2018; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới. Đối với công tác thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác thi hành án dân sự được giao. Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến tham nhũng, đến án tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo hiệu quả và có tiến bộ. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm và ngày càng sâu, rộng. Công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ ngày càng kịp thời, sâu sát, góp phần tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc mang tính điển hình trong toàn Hệ thống và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Công tác kiểm tra được đặc biệt chú trọng, tăng cường với phương châm kiên quyết xử lý nghiêm đối với các sai phạm.
Năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Bộ Tư pháp tích cực thi đua với chủ đề “Bộ Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018; gắn kết với các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Tổ chức có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ, Ngành phát động.
Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự thông tin sơ bộ về kết quả công tác nổi bật, đưa ra một số kiến nghị, trong đó có kiến nghị về bảo đảm chế độ, chính sách cho các công chức khi được luân chuyên, biệt phái trong Hệ thống Thi hành án dân sự.
Tại Hội nghị đã công bố và trao Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Đồng chí Đinh Trung Tụng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, người đã từng phụ trách công tác thi hành án dân sự đã tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba, Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự được được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam; một số công chức khắc của Tổng cục Thi hành án dân sự cũng được nhận phần thưởng của Bộ Tư pháp, Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 07 thành viên, trong đó có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại - Tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định công tác của Bộ năm 2017 đã có nhiều chuyển biến hơn: Công tác chuyên môn đã hoàn thành về số lượng, bảo đảm chất lượng; phản ứng chính sách kịp thời hơn; đóng góp pháp lý có chất lượng hơn; công tác cán bộ, đã thực hiện việc rà soát, quy hoạch tương đối bài bản; bổ nhiệm đúng người, việc cử người được cử đi đào tạo có tiêu chí rõ ràng, chọn đúng người đúng việc, tập trung vào người làm việc trực tiếp và cán bộ trẻ; các hoạt động nâng cao đời sống cho cán bộ được quan tâm hơn và tiếp tục duy trì, tiết kiệm chi thực hiện tốt hơn để tăng thêm chế độ, phúc lợi cho cán bộ công chức, viên chức; hoạt động dân chủ được thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó còn có một số tồn tại cần phải khắc phục để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị này và nhiệm vụ công tác năm 2018.
Lê Anh