Nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Thời gian qua, dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, công tác chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) được quan tâm, chú trọng từ nhận thức đến hành động. Ngày 30/9/2021 Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS về Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025.
 

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 tạo bước đà nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án kinh doanh, thương mại nói riêng, công tác thi hành án dân sự nói chung.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật

Năm 2023, toàn ngành Tư pháp xác định sẽ chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật…
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đặng Hoàng Oanh thăm tặng quà và chúc Tết Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Chiều ngày 12/01/2022, đoàn công tác  của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Hoàng Oanh  - Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Thử trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi thăm tặng quà và chúc Tết Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.
 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Cần kiên quyết tránh tình trạng nợ đọng văn bản

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023 diễn ra ngày 19/12.
 

Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 01/07/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự (THADS), hành chính (Chỉ thị số 16-CT/TU), chiều ngày 12/12/2022, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2023.
 

Bình chọn sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

Thực hiện Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổng hợp, xây dựng Dự thảo 15 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp bao gồm:
 

Cụm Thi đua số IV: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

Chiều 09/12, Cụm Thi đua số IV, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 – Khối các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì với sự tham gia của đại diện đơn vị thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga; lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV; đại diện các Cụm thi đua - Khối các đơn vị thuộc Bộ.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022

Sáng ngày 8/12, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại tỉnh Nam Định.
 

Công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng năm 2022 có nhiều khởi sắc, kết quả thi hành án tăng cả về việc và tiền so với năm 2021, tỷ lệ thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu được giao

Mặc dù hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế của nước ta, nhất là hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục và sự nỗ lực của toàn hệ thống các cơ quan THADS, công tác thi hành án TDNH năm 2022 đã có nhiều khởi sắc, kết quả thi hành án TDNH tăng cả về việc và tiền so với năm 2021, tỷ lệ thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: