Xây dựng đội ngũ thi hành án dân sự “vừa hồng, vừa chuyên”

Trong tổng thể các hoạt động, nhân tố con người luôn là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định. Điều này luôn được khẳng định và chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, phát triển của đất nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Quan điểm này tiếp tục được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu ‘then chốt’ của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm việc tại Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 07/6/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc thành lập Đoàn công tác của Tổng cục THADS; Kế hoạch số 1834/KH-ĐCTTCTHADS ngày 07/6/2023 của Đoàn công tác Tổng cục THADS làm việc tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng. Chiều ngày 11/7/2023, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Đồng Tháp để thông qua sơ bộ kết quả làm việc của Đoàn công tác, đồng thời nhân dịp này Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa tham dự buổi họp giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng đầu năm 2023 cùng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp. Tham dự buổi làm việc có sự tham dự của các thành viên Đoàn công tác, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh.