Tp Tuy Hoà – Phú Yên mở hội nghị cán bộ công chức đầu năm 2009

Cuối tháng 02/2009 vừa qua, Công đoàn thi hành án dân sự TP Tuy Hoà kết hợp cùng chính quyền cơ quan, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đầu năm. Thông qua Hội nghị, phát động phong trào thi đua và đẩy mạnh tiến độ thi hành án dân sự trong toàn cơ quan. Đồng thời gắn hình thức khen thưởng cuối năm với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Hội nghị thống nhất cao và thông qua Nghị quyết thực hiện với mục tiêu, nội dung và biện pháp thực hiện.

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hỗ trợ tài chính để thi hành án dân sự là một trong những điểm mới của Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004. Theo quy định tại điều 33 của Pháp lệnh này thì cơ quan, tổ chức phải thi hành án hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp không có khả năng thi hành án thì được xem xét  hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đảm bảo thi hành án. 

THADS ỉnh Bình Định: Ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về việc triển khai kế hoạch thực hiện Luật thi hành án dân dự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2009 và Hội nghị thảo luận chuyên sâu về công tác thi hành án dân sự vào ngày 29, 30, 31 tháng 12 năm 2008 tại Hà Nội.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Những yêu cầu đặt ra trong công tác kiểm tra chéo về thi hành án dân sự

Nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những sai sót trong công tác tổ chức thi hành các bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự, làm cho công tác thi hành án dân sự ở địa phương tiếp tục đi vào quy củ, nề nếp hơn, phấn đấu đạt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao năm 2009, trong kế hoạch kiểm tra chéo công tác thi hành án dân sự năm 2009, Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt ra yêu cầu những đơn vị và cá nhân được chỉ định tham gia kiểm tra chéo cần cử người tham gia đúng thành phần, đúng thời gian lịch làm việc; kết thúc việc kiểm tra, báo cáo chi tiết về kết quả đối với đồng chí trưởng đoàn về những nội dung được phân công; quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc trang phục pheo quy định của ngành.

Sở Tư pháp Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch thực hiện luật thi hành án dân sự

Nhằm góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong công tác thi hành án dân sự và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự của Ngành tư pháp; chuẩn bị các biện pháp, điều kiện cần thiết để thi hành có hiệu quả Luật thi hành án dân sự, vừa qua Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch thực hiện Luật thi hành án dân sự. Trong đó yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc sở thực hiện một số nội dung sau:

Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định: Phân bổ và giao chỉ tiêu năm 2009

Năm 2009 là năm đầu tiên triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện việc phân bổ và giao chỉ tiêu cho từng cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này (ban hành kèm theo Quyết định số 2425/2008/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Quyết định số 136/2009/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009. Ngày 16/2/2009 Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 02/2009/QĐ-THA về việc phân bổ và giao chỉ tiêu cho các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định năm 2009.

Bắc Giang triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2009

Ngày 17/02/2009, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2008, triển khai kế hoạch công tác THADS năm 2009. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì.

Phú Yên với hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2009 và giao ước thi đua

Những ngày đầu năm 2009, Thi hành án dân sự Phú Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác và giao ước thi đua trong toàn ngành. Đến dự Hội nghị, có đ/c Giám Đốc Sở Tư Pháp –chỉ đạo Hội nghị và sự có mặt của các đ/c Trưởng, Phó và Chấp hành viên của Tỉnh đến các Huyện, Thành Phố thuộc tỉnh.

Thái Nguyên: Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thi hành án dân sự

 Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2009, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thi hành án dân sự năm 2008 vào ngày 12/02/2009  với sự có mặt của 112 công chức Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đại diện các cơ quan Công an, Kiểm sát, Toà án nhân dân tỉnh và Thi hành án quân khu I.

THADS tỉnh Bình Định tổ chức trao quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cho cán bộ, công chức

Ngày 16 tháng 01 năm 2009, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp ra Quyết định bổ nhiện chức danh Thẩm tra viên cho 11 công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc tỉnh Bình Định.