Sóc Trăng: Sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2008

Ngày 08/4/2008 Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2008 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải – TUV, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí là Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng, Phó Thi hành án dân sự và chấp hành viên các huyện, thành phố.

Khánh Ninh với công tác thi hành án.

Xã Khánh Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình có 20% dân số theo đạo Thiên chúa, 10% số hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo. Mặc dù những năm gần đây đời sống của người dân đã khá hơn nhưng tình hình an ninh trật tự lại rất phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự đang có chiều hướng tăng. Công tác thi hành án (THA) với các vụ việc không quá 500 ngàn vì thế cũng có nhiều khó khăn.

Kiểm tra công tác THADS tại THADS huyện Bảo Thắng - Lào Cai.

Căn cứ Kế hoạch số 02/KHKT – THA ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; Thực hiện Quyết định số 03/QĐ - THA ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.

Ban hành quy chế làm việc của thi hành án dân sự tỉnh Thai Nguyên

Theo Quyết định số 1167/QĐ - THA ngày 20.8.2007 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên được thành lập 03 phòng chuyên môn: Phòng tổ chức hành chính, Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án ; Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo. Các phòng chuyên môn đã có các chức danh lãnh đạo, sắp xếp nhân sự và đi vào hoạt động từ 01.3.2008.

THADS tỉnh Thái Nguyên: Xây dựng xong Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP

Một trong nhiệm vụ cơ bản trong Quý I/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên là xây dựng xong và trình Cục Thi hành án dân sự ( Bộ Tư pháp ) phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo công tác thi hành án dân sự năm 2008

Trong những năm qua, hoạt động thi hành án dân sự ở Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn thấp, án dân sự tồn đọng vẫn còn nhiều nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

THADS tỉnh Thái Nguyên: Hoàn thành việc tuyển dụng, chuyển ngạch công chức thi hành án dân sự trong quý I/2008

Theo Quyết định số 1735/QĐ-BTP ngày 02.11.2007 của Bộ Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên được giao bổ sung 05 biên chế ( Thi hành án dân sự cấp tỉnh: 01 biên chế; Thi hành án dân sự cấp huyện: 04 biên chế  ), nâng tổng số biên chế của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên năm 2007 là 114 biên chế. Tính đến hết ngày 31.12.2007, số biên chế có mặt là 105 người, còn thiếu 09 người

THADS Lào Cai: Kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ

Năm 2007, Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, quy chế quản lý tài sản công và có sự tham gia ý kiến của tập thể đơn vị, từ đó toàn thể cán bộ trong đơn vị đã hiểu rõ việc tiết kiệm trong việc chi tiêu, đồng thời lãnh đạo lãnh đạo đơn vị đã triển khai các văn bản của cấp trên về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tới toàn thể cán bộ trong đơn vị và việc tiết kiệm là một trong những điều kiện để xếp loại đánh giá công chức hàng năm.

T.H.A DS tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức toàn tỉnh.

Thực hiện chỉ thị số 30/CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, ngày 14/3/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức toàn tỉnh lần thứ nhất.

Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới và miễn nhiệm Chấp hành viên của tỉnh Thái nguyên

Trong nhiều năm qua, việc điều động, luân chuyển cán bộ được coi là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, việc điều động, luân chuyển mới dừng lại ở chức danh Chuyên viên, Chấp hành viên cấp huyện. Việc luân chuyển chức danh Chấp hành viên cấp tỉnh xuống huyện, hoán đổi địa bàn quản lý giữa Trưởng Thi hành án dân sự các huyện chưa được thực hiện. Việc luân chuyển Chấp hành viên cấp tỉnh xuống huyện chưa được thực hiện một phần do thủ tục về công tác tổ chức còn rườm rà, thang bậc lương giữa chức danh Chấp hành viên cấp tỉnh và Chấp hành viên cấp huyện có sự chênh lệch và sức ỳ của một bộ phận Chấp hành viên cấp tỉnh. Vì vậy, chưa thật sự tạo bước đột phá về công tác thi hành án dân sự.