UBND tỉnh Đồng Tháp và Cục THADS tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 64 điểm cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo.

UBND tỉnh Lạng Sơn tổng kết 5 năm thực Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính; Tổng kết công tác THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2023, triển khai công tác năm 2024

Chiều 20/12/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính; Tổng kết công tác THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2023, triển khai công tác năm 2024.