Sign In

CƠ CẦU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ THỌ

04/04/2016

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I LÃNH ĐẠO CỤC
1 Nguyễn Thị Thu Chung Cục trưởng 02103844917
2 Nguyễn Văn Hoa Phó cục trưởng 02103844918
3 Quách Hữu Quang Phó cục trưởng 02103990008
4 Phạm Diệu Linh Phó cục trưởng 0914802148
II PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC CỤC
1 VĂN PHÒNG CỤC
1.1 Bùi Thị Thùy Linh Phó Chánh văn phòng 02103844908 (máy lẻ 213)
1.2 Đỗ Hồng Quang Phó chánh văn phòng 02103844908 (máy lẻ 203)
2 PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
2.1 Đặng Xuân Quang Trưởng phòng 02103844908 (máy lẻ 108)
2.2 Nguyễn Quang Ngọc Phó trưởng phòng 02103844908 (máy lẻ 105)
2.3 Hoàng Quân Phó trưởng Phòng  
3 PHÒNG KIỂM TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
3.1 Nguyễn Thị Khánh Nguyệt Trưởng phòng 02103844908 (máy lẻ 208)
3.2 Nguyễn Thị Việt Hà Phó trưởng Phòng 02103844908 (máy lẻ 207)
3.3 Cao Thị Vân Anh Phó trưởng Phòng 02103844908 (máy lẻ 212)
4 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
4.1 Ngô Mạnh Cường Trưởng phòng 02103844908 (máy lẻ 104)
4.2 Nguyễn Công Kiên Phó trưởng phòng 02103844908 (máy lẻ 106)
4.3 Nguyễn Thị Thu Huyền Phó trưởng phòng 02103844908 (máy lẻ 105)
5 BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH TÀI VỤ -VĂN THƯ LƯU TRỮ - THỐNG KÊ TỔNG HỢP  - THI ĐUA KHEN THƯỞNG - THỤ LÝ THI HÀNH ÁN
5.1 Nguyễn Xuân Hương Kế toán ngân sách 02103813896
5.2 Trần Công Hanh Kế toán nghiệp vụ 02103844908 (máy lẻ 203)
5.3 Phạm Thị Hương Giang Công tác TCCB 02103844908 (máy lẻ 206)
5.4 Đinh Thị Quý Thụ lý thi hành án 02103844908 (máy lẻ 103)
5.5 Đào Mạnh Sơn Thống kê tổng hợp 0210384498 (máy lẻ 201)
5.6 Nguyễn Thị Thu Hương Văn Thư lưu trữ 02103844908 (máy lẻ 107)
 
III CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN, THÀNH, THỊ
STT TÊN ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Chi cục Thành Phố Việt Trì Nguyễn Thị Kim Oanh 0915163666
2 Chi cục huyện Phù Ninh Lê Diên Thu 0912778324
3 Chi cục Thị Xã Phú Thọ Nguyễn Ngọc Điển 0983010927
4 Chi cục huyện Lâm Thao Hà Xuân Sơn 0985111566
5 Chi cục huyện Thanh Ba Trần Mạnh Thắng 0912243992
6 Chi cục huyện Tam Nông Đinh Bá Vũ 0934508669
7 Chi cục huyện Thanh Thủy Nguyễn Công Đoàn 0915625405
8 Chi cục huyện Cẩm Khê Hoàng Quốc Tuấn 0989802709
9 Chi cục huyện Thanh Sơn Lê Quang Lâm 0979792935
10 Chi cục huyện Tân Sơn Quách Hữu Việt 0983378163
11 Chi cục huyện Yên Lập Nguyễn Ngọc Hưng 0915953068
12 Chi cục huyện Hạ Hòa Nguyễn Minh Quốc 0912866123
13 Chi cục huyện Đoan Hùng Ngô Ngọc Lượng 0982947083