Sign In

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Kim Đê - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ

30/08/2016

Ngày 30/6/2016, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số: 07 /QĐ- CTHADS về việc xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Ngọc Chín; chức vụ: Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.
Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ kết luận như sau:
I/ Kết quả xác minh các nội dung tố cáo:
1/ Nội dung tố cáo:
Tố cáo ông Nguyễn Ngọc Chín có hiện tượng bảo kê cho ông Kiều Văn Phú và bà Nguyễn Thị Minh Phương, chia nhau số tiền 42.000.000,đ.
 
          2/ Nội dung giải trình của người bị tố cáo:
Ông Nguyễn Ngọc Chín giải trình: Ngày 20 tháng 10 năm 2015 Cục THADS tỉnh Phú Thọ nhận được đơn tố cáo của ông Trần Kim Đê đề ngày 28/9/2015 tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Lương - Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Việt Trì có vi phạm trong quá trình chỉ đạo, quản lý điều hành và ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án cho ông chưa đúng quy định tại Điều 51 Luật THADS năm 2008, đơn của ông Trần Kim Đê được thụ lý giải quyết, tôi được lãnh đạo Cục Thi hành án giao làm trưởng đoàn xác minh tố cáo. Quá trình xác minh và làm việc trực tiếp với các đương sự tôi luôn tuân thủ các quy trình về giải quyết đơn tố cáo, làm việc khách quan, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, không thiên vị, bao che hay bảo kê cho bất cứ ai. Sau khi xác minh, thu thập tài liệu tôi đã có báo cáo gửi lãnh đạo Cục THADS tỉnh, căn cứ vào báo cáo xác minh của đoàn, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã ban hành kết luận nội dung tố cáo số 410/KL-CTHADS ngày 01/3/2016.
Về những nội dung tố cáo của ông Trần Kim Đê đối với tôi, tôi khẳng định là hoàn toàn không đúng.
 
3/ Nội dung những tài liệu, bằng chứng mà đoàn xác minh tố cáo đã thu thập được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi bị tố cáo:
+ Tại buổi làm việc ngày 30/6/2016 với thẩm tra viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, ông Trần Kim Đê không cung được bất cứ tài liệu, bằng chứng gì chứng minh cho việc tố cáo của mình.
+ Để làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Trần Kim Đê: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã có giấy báo số 149/GB-CTHA ngày 09/8/2016 báo cho ông Kiều Văn Phú và bà Nguyễn Thị Minh Phương- Địa chỉ: Tổ 58, khu 14 Tràng Đông, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, vào hồi 8 giờ ngày 15/8/2016 đến tại trụ sở Cục THADS tỉnh Phú Thọ để làm việc; nhưng ông Phú, bà Phương không đến theo nội dung giấy báo.
 
4/ Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo:
Căn cứ văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ nhận thấy đơn tố cáo của ông Đê không đúng sự thật.
II. Kết luận:                                                         
Trên cơ sở xác minh tố cáo, phân tích, đánh giá nêu trên, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ kết luận: Nội dung tố cáo của ông Trần Kim Đê là không có cơ sở./.
 
Các tin đã đưa ngày: