Sign In

Chi bộ Chi cục THADS huyện Quảng Trạch thông báo về việc bán đấu giá tài sản

23/07/2020

CỤC THADS TỈNH QUẢNG BÌNH
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN QUẢNG TRẠCH
                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                          
               Số: 268a/TB-CCTHADS              Quảng Trạch, ngày 28 tháng 7 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 

         

          Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự ( được sửa đổi, bổ sung năm 2014 );

          Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐST-DS ngày 15/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;

          Căn cứ Quyết định thi hành án số 34/QĐ-CCTHADS ngày 14/10/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;

          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 02023358 - PD ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 48/2020/HĐĐG-GLOBAL AC giao kết ngày 17 tháng 7 năm 2020 giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch và Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu;
Căn cứ Thông báo số 48/TB-GLOBAL AC ngày 23/7/2020 của Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu về việc thông báo đấu giá tài sản;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch thông báo cho:
Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
địa chỉ: số 89 đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
          Người được ủy quyền lại là: ông Đào Tùng Lâm – Chuyên viên xử lý nợ VPBank AMC ( địa chỉ: số 108 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ).
Người phải thi hành án: ông Nguyễn Trinh và bà Cao Thị Nhung
địa chỉ: thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

          Về việc bán đấu giá tài sản đã kê biên của ông Nguyễn Trinh và bà Cao Thị Nhung, được thực hiện như sau:

  1. Tên tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất thửa đất số 925, tờ bản đồ số 11, diện tích 526,2m2 (trong đó: đất ở tại nông thôn 250 m2, đất trồng cây hàng năm khác có thời hạn sử dụng đến tháng 8 năm 2026 là 276,2m2), có tứ cận tiếp giáp như sau: phía Đông giáp đường giao thông nông thôn có chiều dài 23,9 mét, phía Tây giáp thửa đất số 926 có chiều dài 22,6 mét, phía Nam giáp thửa đất số 928 có chiều dài 23,7 mét, phía Bắc giáp thửa đất số 911 có chiều dài 21,7 mét; địa chỉ thửa đất: thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thửa đất trên được UBND huyện Quảng Trạch cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 837074 ngày 26/3/2013 mang tên ông Nguyễn Trinh và bà Cao Thị Nhung.
- Tài sản gắn liền với đất gồm: 01 (một) ngôi nhà tạm, cột kèo bằng gỗ, mái lợp ngói, tường xây blô, nền xi măng, cửa đơn giản, diện tích 71,54m2; 01 (một) nhà bếp tường xây blô, mái lợp Fibro diện tích 38,4m2; 01 (một) chuồng bò, tường xây blô, mái lợp Fibro diện tích 22m2; 01 (một) cái giếng nước (đúc bi); tường rào phía trước; 01 cây sung và 01 cây mưng.
Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 11/6/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Chi tiết tài sản đấu giá theo biên bản kê biên, xử lý tài sản ).
Tài sản được bbán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.
2. Bên có tài sản đấu giá:Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch.Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ của tài sản là.
Cụ thể:
Giá khởi điểm: 914.270.000 đồng (Chín trăm mười bốn triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm của các tài sản đấu giá chưa bao gồm các khoản, thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật (nếu có).
  • Tiền đặt trước: 182.854.000(Một trăm tám mươi hai triệu, tám trăm năm mươi tư ngàn đồng).
  • Bước giá: 20.000.000 đồng(Hai mươi triệu đồng).
  • Tiền mua hồ sơ: 500.000 (Năm trăm ngàn đồng).
4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày 23/7/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/8/2020 (trong giờ hành chính), tại Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu  tại Quảng Bình, địa chỉ: Số 71 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
5. Tài sản được đăng: Thông báo công khai Lần 1ngày 23/7/2020 và Lần 2 ngày 28/7/2020.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 11/8/2020(trong giờ hành chính). Tại địa chỉ thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp (Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá cho đến khi có người trả giá cao nhất)
Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
8. Đối tượng, điều kiện và cách thức thực hiện thủ tục đấu giá:
  • Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng có nhu cầu sử dụng tài sản, chấp hành tốt pháp luật, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã phê duyệt. 
  • Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng tham gia đấu giá được đăng ký tham gia đấu giá khi đủ điều kiện sau: Có đơn xin tham gia đấu giá tài sản; Cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đúng mục đíchkhi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định; Mỗi hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân tham gia đấu giá; Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
  • Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:
a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định; định giá tài sản; cha; mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định; định giá tài sản;
c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
d) Cha, mẹ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật ấp dụng đối với loại tài sản đó.
- Cách thức thực hiện thủ tục đấu giá: Theo thông báo, nội quy, quy chế và quy trình của Công ty tại Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công tyĐấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/8/2020 đến 16h30’ ngày 14/8/2020. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền. Nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu. (Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu số tài khoản số 040071947779, tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình).
10. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá và công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/8/2020 Tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Số 71 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:
             - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu , số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại     : 028.39406853 - (028) 62561989              DĐ: 0987435509   
Fax                         : 028.39406853 - (028) 62561989 
             - Văn phòng đại diện/Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu  tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
Điện thoại     : (0232) 3798555                              DĐ: 0817144355   
Fax                         : (0232) 3798555                              DĐ: 0354261776
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ( một ) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Vậy, Chấp hành viên thông báo cho các bên đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết./.
 
Nơi nhận:
- Đương sự;
- Viện KSND huyện Quảng Trạch;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
                         CHẤP HÀNH VIÊN
                                     ( Đã ký )
                        
 
 
                            Phạm Quý Lâm
Các tin đã đưa ngày: