Sign In

Hội nghị giao ban công tác THADS quý IV năm 2015 (06/11/2015)

Sáng ngày 05/11/2015, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ thủy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý IV năm 2015 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Lãnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế liên ngành số 14 (02/11/2015)

Ngày 15/10/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Tòa án nhân dân, Viên kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an trại giam Đồng Sơn cùng các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.
 

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội sơ kết công tác chỉ đạo thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015 (14/08/2015)

Ngày 12/8/2015, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các thành viên Ban chỉ đạo; các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Lãnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác chỉ đạo thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 
 

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình (05/08/2015)

Ngày 04/8/2015, Cục Thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Văn Lãnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình.

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch, Minh Hóa (20/07/2015)

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-BTP ngày 11/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2015; Kế hoạch số 482/KH-CTHADS ngày 09/6/2015 của Cục Thi hành án dân tỉnh Quảng Bình về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, trong 02 ngày từ 13 -14/6/2015 Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình do đồng chí Phạm Văn Lãnh, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch, huyện Minh Hóa. Tham gia đoàn kiểm tra, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và đồng chí Đinh Quang Thành, Thư ký thi hành án. về phía các Chi cục được kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân dân sự với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình (30/06/2015)

Thực hiện Quy chế liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bộ Tư pháp về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời, để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự và công tác xử lý thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng theo nội dung kết luận của các bản án đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 11/6/2015, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin và chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình.
Các tin đã đưa ngày: