Sign In

Vừa qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam có nhận Công văn số 230/CNTT-HTKT&ĐBATTT, ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Cục công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp, Về việc phòng chống virus Ransomware lây lan trong hệ thống mạng máy tính. Nội dung Công văn như sau (23/07/2015)


Theo thông báo khẩn từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) - Bộ Thông tin và Truỵền thông, về việc cảnh báo mã độc thuộc loại Ransomware mã hoá dữ liệu để tống tiền 

Để việc đăng tải thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phải thực hiện từ ngày 01/7/2015 (23/07/2015)

Để việc đăng tải thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phải thực hiện từ ngày 01/7/2015
Các tin đã đưa ngày: