Sign In

Thông báo 126 v/v công khai lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của vợ chồng ông Ngô Văn Hải, bà Ngô Thị Tuyết Hương tại Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

12/05/2021

Các tin đã đưa ngày: